СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
унос: 15.01.2018.
Д-2/2018-Материјал за очување животне средине - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
унос: 12.01.2018.
Д-1/2018-Набавка електричне енергије - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
унос: 11.01.2018.
У-1/2018 - Агенцијске услуге за службена путовања - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
унос: 02.01.2018.
У-1/2018 - Агенцијске услуге за службена путовања - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
унос: 02.01.2018.
У-1/2018 - Агенцијске услуге за службена путовања - ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
унос: 02.01.2018.
Д-2/2018-Материјал за очување животне средине - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
унос: 02.01.2018.
Д-2/2018-Материјал за очување животне средине - ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
унос: 02.01.2018.
Д-1/2018-Набавка електричне енергије - КОНКУРСНА ДОКУМЕТАЦИЈА
унос: 02.01.2018.
Д-1/2018-Набавка електричне енергије - ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
унос: 28.12.2017.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. годину
унос: 05.12.2017.
ПАРТИЈА 5 - Обавештење о закљученом уговору Д-7/2017
унос: 01.12.2017.
ПАРТИЈА 1 и ПАРТИЈА 11-Обавештење о закљученом уговору Д-7/2017
унос: 01.12.2017.
ПАРТИЈА 2-Обавештење о закљученом уговору Д-8/2017
унос: 29.11.2017.
ПАРТИЈА 8-Обавештење о закљученом уговору Д-7/2017
унос: 28.11.2017.
ПАРТИЈА 3-Обавештење о закљученом уговору - Д/8 - 2017
унос: 24.11.2017.
ПАРТИЈА 7, ПАРТИЈА 9 - Обавештење о закључењу уговора
унос: 23.11.2017.
ПАРТИЈА 6, ПАРТИЈА 10 - Обавештење о закљученом уговору
унос: 22.11.2017.
ПАРТИЈА 2, ПАРТИЈА 4 - Обавештење о закљученом уговору
унос: 17.11.2017.
ПАРТИЈА 3-Обавештење о закљученом уговору-Д-7/2017
унос: 17.11.2017.
ПАРТИЈА 1-Обавештење о закљученом уговору-Д-8/2017
унос: 16.11.2017.
ПАРТИЈА 4-Обавештење о закљученом уговору-Д-8-2017
унос: 16.11.2017.
ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА-Д-7-2017
унос: 14.11.2017.
OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-ЈН-Д-8-2017
унос: 13.11.2017.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - Д-7-2017
унос: 06.11.2017.
Д-7/2017 - Одговор на питање бр.5
унос: 30.10.2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Д-7/2017
унос: 30.10.2017.
ИЗМЕНА КД - ЈН БРОЈ: Д-7/2017
унос: 30.10.2017.
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.4 - Д-7/2017
унос: 26.10.2017.
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-Д-8/2017 - НАБАВКА МЕДИЦИНСКОГ И ЛАБОРАТОРИСКОГ МАТЕРИЈАЛА
унос: 20.10.2017.
Д-7/2017 - ОДГОВОР НА ПИТАЊА 2 и 3
унос: 19.10.2017.
Д-7/2017 - ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ
унос: 10.10.2017.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - Д-8/2017- набавка медицинскoг и лабораторијскoг материјалa
унос: 10.10.2017.
ЈАВНИ ПОЗИВ - Д-8/2017-набавка медицинскoг и лабораторијскoг материјалa
унос: 06.10.2017.
Конкурсна документација ЈН Д-7/2017 - ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА НАУКУ
унос: 06.10.2017.
Јавни позив за јавну набавку Д-7/2017 - ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА НАУКУ
унос: 18.05.2017.
Обавештење о закљученом уговору - У-6/2017 - Партија 4
унос: 17.05.2017.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - текуће поправке и одржавање микроскопа „NIKON“ 
унос: 16.05.2017.
Обавештење о закљученом уговору - Цeнтрифуга сa хлaђeњeм - Д - 6/2017
унос: 09.05.2017.
Обавештење о закљученом уговору - У-6/2017 - ПАРТИЈА 1
унос: 09.05.2017.
Одлука о додели уговора - Д-6/2017 - Центрифуга са хлађењем
унос: 04.05.2017.
Одлука о обустави - Партија 3 - У-6/2017 - текуће поправке и одржавање лaбoрaтoриjскe oпрeмe
унос: 04.05.2017.
Одлука о додели уговора - Партија 1, Партија 2, Партија 4 - У-6/2017 - текуће поправке и одржавање лaбoрaтoриjскe oпрeмe
унос: 26.04.2017.
Обавештење о закљученом уговору - Услуге саветовања и других услуга из области грађевине  - У - 5/2017
унос: 24.04.2017.
Одлука о додели уговора - услуге саветовања,  као и извођење припремних радњи, израде пројеката, стручног надзора и других консултантских услуга  из области грађевине - У-5/2017
унос: 24.04.2017.
Обавештење о закљученом уговору - набавка дендролошког садног материјала
унос: 21.04.2017.
Конкурсна документација - Текуће поправке и одржавање лaбoрaтoриjскe oпрeмe - У-6/2017
унос: 21.04.2017.
Позив - Текуће поправке и одржавање лaбoрaтoриjскe oпрeмe - У-6/2017
унос: 13.04.2017.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - набавка дендролошког садног материјала - Д-5/2017
унос: 12.04.2017.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - У-5/2017 - УСЛУГЕ САВЕТОВАЊА,   ИЗВОЂЕЊЕ ПРИПРЕМНИХ РАДЊИ И ДРУГИХ УСЛУГА ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНЕ
унос: 12.04.2017.
ПОЗИВ - У-5/2017-УСЛУГЕ САВЕТОВАЊА,   ИЗВОЂЕЊЕ ПРИПРЕМНИХ РАДЊИ И ДРУГИХ УСЛУГА ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНЕ
унос: 11.04.2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-У-4/2017-ПАРТИЈА 1 И ПАРТИЈА 2
унос: 11.04.2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ТЕРЕНСКА НАСТАВА ПАРТИЈА 1 И ПАРТИЈА 2-У-2/2017
унос: 11.04.2017.
ИЗМЕНА БР.2 - ИНТЕРНИ ПЛАН НАБАВКИ 2017
унос: 11.04.2017.
ИЗМЕНА БР. 2 - ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2017
унос: 07.04.2017.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ЦЕНТРИФУГА СА ХЛАЂЕЊЕМ - Д-6/2017
унос: 07.04.2017.
ПОЗИВ - ЦЕНТРИФУГА СА ХЛАЂЕЊЕМ - Д-6/2017
унос: 04.04.2017.
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - АГЕНЦИЈСКЕ УСЛУГЕ ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО  ХОТЕЛСКИ СМЕШТАЈ И АВИО-ПРЕВОЗ - У-3/2017
унос: 03.04.2017.
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА-ПАРТИЈА 3, ПАРТИЈА 4, ПАРТИЈА 5 и ПАРТИЈА 6
унос: 03.04.2017.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 1 и ПАРТИЈА 2 - текуће поправке и одржавање лaбoрaтoриjскe oпрeмe
унос: 03.04.2017.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ИЗВОЂЕЊЕ ТЕРЕНСКЕ НАСТАВЕ
унос: 03.04.2017.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - НАБАВКА ДЕНДРОЛОШКОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА 
унос: 03.04.2017.
ПОЗИВ - НАБАВКА ДЕНДРОЛОШКОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА 
унос: 23.03.2017.
конкурсна документацијА - У - 4/ 2017 - текуће поправке и одржавање лaбoрaтoриjскe oпрeмe
унос: 23.03.2017.
Позив - ЈНМВ У - 4/ 2017 - текуће поправке и одржавање лaбoрaтoриjскe oпрeмe
унос: 22.03.2017.
Конкурсна документација - агенцијске услуге за службена путовања у иностранство – хотелски смештај и авио-превоз за потребе Биолошког факултета
унос: 22.03.2017.
Позив за достављање понуда - агенцијске услуге за службена путовања у иностранство – хотелски смештај и авио-превоз за потребе Биолошког факултета
унос: 20.03.2017.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - УСЛУГЕ –  ИЗВОЂЕЊЕ ТЕРЕНСКЕ НАСТАВЕ ЗА СТУДЕНТЕ БИОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА
унос: 20.03.2017.
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈНМВ - УСЛУГЕ –  ИЗВОЂЕЊА ТЕРЕНСКЕ НАСТАВЕ ЗА СТУДЕНТЕ БИОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА
унос: 24.02.2017.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 13.02.2017.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 03.09.2016.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 27.07.2016.
Обавештење о обустави поступка за партије бр. 9, 10, 13, 15 и 17
унос: 27.07.2016.
Обавештење о закљученим уговорима за партије бр. 5, 7, 8, 16 и 18
унос: 27.07.2016.
Обавештење о закљученим уговорима за партије бр. 1, 3, 4, 6, 11, 12 и 14, за које је поднета само по једна понуда
унос: 21.07.2016.
Одлука о обустави поступка за партије број 9, 10, 13, 15 и 17
унос: 21.07.2016.
Одлука о обустави поступка за партију број 2 - Реагенси за протеинску биохемију
унос: 30.03.2016.
Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 2 - Ревитализација Јапанског врта у Ботаничкој башти "Јевремовац"
унос: 28.03.2016.
Обавештење о обустави поступка за партију бр. 1 - Замена прозора и иурада хидро- и термо- изоалције на крову Центра за хуману молекуларну генетику
унос: 24.03.2016.
Одлука о додели уговора за партију бр. 2 - Ревитализација Јапанског врта у Ботаничкој башти "Јевремовац"
унос: 24.03.2016.
Одлука о обустави поступка за партију бр. 1 - Замена прозора и израда хидро- и термо- изолације на крову Центра за хуману молекуларну генетику
унос: 07.03.2016.
Обавештење о продуђењу рока за достављање понуда
унос: 07.03.2016.
Измена годишњег плана јавних набавки за 2016. годину
унос: 07.03.2016.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 03.03.2016.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 03.03.2016.
Измена и допуна Конкурсне документације
унос: 03.02.2016.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 28.12.2015.
Интерни план набавки (Набавке на које се Закон не примењује)
унос: 28.12.2015.
Годишњи план набавки за 2016. (План јавних набавки)
унос: 03.12.2015.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 03.12.2015.
Измена и допуна Конкурсне документације
унос: 27.11.2015.
Обавештење о закљученом уговору за партије бр. 2 и 3
унос: 27.11.2015.
Обавештење о закљученом уговору за партије бр. 2 и 3
унос: 27.11.2015.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
унос: 27.11.2015.
Измена и допуна Конкурсне документације
унос: 20.11.2015.
Обавештење о обустави поступка за партију бр. 5
унос: 20.11.2015.
Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 4
унос: 20.11.2015.
Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 1
унос: 13.11.2015.
Одлука о обустави поступка за партију бр. 5
унос: 28.10.2015.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 28.10.2015.
Измене и допуне Конкурсне документације
унос: 24.08.2015.
последња измена: 24.12.2015.
Правилник
унос: 19.05.2015.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 23.02.2015.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
унос: 20.02.2015.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 19.02.2015.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
унос: 12.02.2015.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 05.02.2015.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 05.02.2015.
Измена и допуна конкурсне документације
унос: 24.07.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
унос: 11.07.2014.
Обавештење (2) о продужењу рока за достављање понуда
унос: 09.07.2014.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 03.04.2014.
Обавештење (2) о продужењу рока за достављање понуда
унос: 31.03.2014.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Правилник о набавкама
унос: 14.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору
унос: 26.02.2014.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 26.02.2014.
Допуна Конкурсне документације
унос: 26.07.2013.
Обавештење о закљученим уговорима
унос: 26.07.2013.
Обавештење о закљученим уговорима
унос: 02.07.2013.
Конкурсна документација
унос: 02.07.2013.
Позив за подношење понуда
унос: 21.06.2013.
Питања и одговори
унос: 21.06.2013.
Обавештење о закљученом уговору
унос: 20.06.2013.
Обавештење о закљученом уговору
унос: 06.06.2013.
Обавештење о закљученом Уговору
унос: 27.05.2013.
Питања и одговори везани ѕа конкурсну документацију
унос: 22.05.2013.
Одговори на постављена питања везани за јавну набавку канцеларијског материјала
унос: 22.04.2013.
Позив за подношење понуда
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд
Телефон: 011 2186 635
Факс: 011 2638 500
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2017 Биолошки факултет Универзитет у Београду