СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
унос: 23.03.2017.
конкурсна документацијА - У - 4/ 2017 - текуће поправке и одржавање лaбoрaтoриjскe oпрeмe
унос: 23.03.2017.
Позив - ЈНМВ У - 4/ 2017 - текуће поправке и одржавање лaбoрaтoриjскe oпрeмe
унос: 22.03.2017.
Конкурсна документација - агенцијске услуге за службена путовања у иностранство – хотелски смештај и авио-превоз за потребе Биолошког факултета
унос: 22.03.2017.
Позив за достављање понуда - агенцијске услуге за службена путовања у иностранство – хотелски смештај и авио-превоз за потребе Биолошког факултета
унос: 20.03.2017.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - УСЛУГЕ –  ИЗВОЂЕЊЕ ТЕРЕНСКЕ НАСТАВЕ ЗА СТУДЕНТЕ БИОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА
унос: 20.03.2017.
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈНМВ - УСЛУГЕ –  ИЗВОЂЕЊА ТЕРЕНСКЕ НАСТАВЕ ЗА СТУДЕНТЕ БИОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА
унос: 24.02.2017.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 13.02.2017.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 03.09.2016.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 27.07.2016.
Обавештење о обустави поступка за партије бр. 9, 10, 13, 15 и 17
унос: 27.07.2016.
Обавештење о закљученим уговорима за партије бр. 5, 7, 8, 16 и 18
унос: 27.07.2016.
Обавештење о закљученим уговорима за партије бр. 1, 3, 4, 6, 11, 12 и 14, за које је поднета само по једна понуда
унос: 21.07.2016.
Одлука о обустави поступка за партије број 9, 10, 13, 15 и 17
унос: 21.07.2016.
Одлука о обустави поступка за партију број 2 - Реагенси за протеинску биохемију
унос: 30.03.2016.
Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 2 - Ревитализација Јапанског врта у Ботаничкој башти "Јевремовац"
унос: 28.03.2016.
Обавештење о обустави поступка за партију бр. 1 - Замена прозора и иурада хидро- и термо- изоалције на крову Центра за хуману молекуларну генетику
унос: 24.03.2016.
Одлука о додели уговора за партију бр. 2 - Ревитализација Јапанског врта у Ботаничкој башти "Јевремовац"
унос: 24.03.2016.
Одлука о обустави поступка за партију бр. 1 - Замена прозора и израда хидро- и термо- изолације на крову Центра за хуману молекуларну генетику
унос: 07.03.2016.
Обавештење о продуђењу рока за достављање понуда
унос: 07.03.2016.
Измена годишњег плана јавних набавки за 2016. годину
унос: 07.03.2016.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 03.03.2016.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 03.03.2016.
Измена и допуна Конкурсне документације
унос: 03.02.2016.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 28.12.2015.
Интерни план набавки (Набавке на које се Закон не примењује)
унос: 28.12.2015.
Годишњи план набавки за 2016. (План јавних набавки)
унос: 03.12.2015.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 03.12.2015.
Измена и допуна Конкурсне документације
унос: 27.11.2015.
Обавештење о закљученом уговору за партије бр. 2 и 3
унос: 27.11.2015.
Обавештење о закљученом уговору за партије бр. 2 и 3
унос: 27.11.2015.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
унос: 27.11.2015.
Измена и допуна Конкурсне документације
унос: 20.11.2015.
Обавештење о обустави поступка за партију бр. 5
унос: 20.11.2015.
Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 4
унос: 20.11.2015.
Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 1
унос: 13.11.2015.
Одлука о обустави поступка за партију бр. 5
унос: 28.10.2015.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 28.10.2015.
Измене и допуне Конкурсне документације
унос: 24.08.2015.
последња измена: 24.12.2015.
Правилник
унос: 19.05.2015.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 23.02.2015.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
унос: 20.02.2015.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 19.02.2015.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
унос: 12.02.2015.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 05.02.2015.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 05.02.2015.
Измена и допуна конкурсне документације
унос: 24.07.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
унос: 11.07.2014.
Обавештење (2) о продужењу рока за достављање понуда
унос: 09.07.2014.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 03.04.2014.
Обавештење (2) о продужењу рока за достављање понуда
унос: 31.03.2014.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Правилник о набавкама
унос: 14.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору
унос: 26.02.2014.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 26.02.2014.
Допуна Конкурсне документације
унос: 26.07.2013.
Обавештење о закљученим уговорима
унос: 26.07.2013.
Обавештење о закљученим уговорима
унос: 02.07.2013.
Конкурсна документација
унос: 02.07.2013.
Позив за подношење понуда
унос: 21.06.2013.
Питања и одговори
унос: 21.06.2013.
Обавештење о закљученом уговору
унос: 20.06.2013.
Обавештење о закљученом уговору
унос: 06.06.2013.
Обавештење о закљученом Уговору
унос: 27.05.2013.
Питања и одговори везани ѕа конкурсну документацију
унос: 22.05.2013.
Одговори на постављена питања везани за јавну набавку канцеларијског материјала
унос: 22.04.2013.
Позив за подношење понуда
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд
Телефон: 011 2186 635
Факс: 011 2638 500
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2016 Биолошки факултет Универзитет у Београду