СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ БИОЛОГИЈА
Докторски студијски програм Биологија организује и реализује Биолошки факултет Универзитета у Београду, у сарадњи са наставницима и научницима из 9 научних института и 4 факултета из Србије.

Студијски програм носи укупно 180 ЕСПБ, траје 3 године и обухвата петнаест модула (линкови су на дну стране).

Избором модула студент се опредељује за ужу област истраживања и за ментора уз чију помоћ врши избор предмета које ће похађати. Настава обухвата један изборни предмет који је обавезан за дати модул и већи број изборних предмета који су организовани у јединствени изборни блок. Део предмета нуди општа знања потребна студентима који одговарајућа знања нису стекли на нижим нивоима студија (Академске вештине, Анализа података у биологији, предмети који се баве методама истраживања у биологији), док већи број предмета пружа садржаје специфичне за поједине области биологије или мултидисциплинарна специфична знања. Током прве године студент похађа предмет обавезан за модул (9 ЕСПБ) и два изборна предмета (укупно 18 ЕСПБ) и ангажован је у стицању лабораторијских вештина неопходних за израду докторске дисертације кроз предмете Израда докторске дисертације 1, Студентски истраживачки рад 1 и 2 (укупно 33 ЕСПБ). Током друге године студија, поред два изборна предмета из јединственог изборног блока (укупно 18 ЕСПБ) студент кроз предмет Одбрана докторског пројекта (10 ЕСПБ), у сарадњи са ментором и тутором, припрема предлог свог докторског пројекта који на крају зимског семестра брани, што представља основу за израду докторске дисертације. Студент је у другој години студија ангажован на изради докторске дисертације (укупно 32 ЕСПБ). У шестом семестру, поред израде докторске дисертације, кроз предмет Презентација експерименталних резултата из докторске дисертације студент припрема презентацију публикованих резултата својих истраживања коју излаже пред аудиторијумом који чине ментор(и), тутор и стручна Комисија.

Студенти могу одабрати и курсеве са одговарајућих докторских програма других високошколских установа на Универзитету у Београду.

Настава се одвија у току прве две године студија, док је у трећој години предвиђен студијски истраживачки рад и финализација докторске дисертације. Сав рад на дисертацији одвија се под руководством ментора и тутора, чије су улоге да допринесу квалитету и ефикасности реализације докторске дисертације кандидата.

Сврха докторског програма Биологија, утемељеног на научним истраживањима у оквиру бројних домаћих и међународних пројеката је да студентима пружи могућности да истражују модерне биолошке науке и развију истински академски интерес и компетенције. Циљ програма је да обезбеди интелектуални оквир за развој високо образованих и креативних младих научника од којих се очекује да у будућности преузму водеће позиције у научним истраживањима, универзитетској настави и делатностима у којима се биологија примењује, као што су пољопривреда, медицина, фармацеутска, прехрамбена, хемијска индустрија. Програм пружа студентима квалитетно теоријско знање и експериментално искуство из области биологије, као и специфична знања и експерименталне вештине из ужих области у којима раде сопствена истраживања.


 
ЛИНКОВИ
ПЛАН СТУДИЈА
( https://drive.google.com/file/d/1oPgQT-ZMgXxCr4Op790ECziQLwVLjIlm )

КЊИГА ПРЕДМЕТА
( https://www.bio.bg.ac.rs/materijali_organizacionih_celina/knjiga-predmeta-das-bio.html )         

ЛИСТА АКРЕДИТОВАНИХ МЕНТОРА
( https://drive.google.com/file/d/1uiWCD9sMUhd2F_FpUYLdu0xmbq0SGxHI )ОПИС МОДУЛА


1. Алгологија
( https://drive.google.com/file/d/1BRgpQ2VkYVA4jaIoGHlfrvfsBUsT0oZt )

2. Биологија ћелија и ткива
( https://drive.google.com/file/d/1BTatNaRpQZwOpqNmSQUKc7doki6ISAhd )

3. Биологија микроорганизама
( https://drive.google.com/file/d/1BVXljTwQhJ94PQkZS0HJrwZOOe5gNEPq )

4. Биологија развића животиња
( https://drive.google.com/file/d/1BW7vBBziaAV5NFo0jit2iwhntdVciE4b )

5. Ћелијска и молекуларна онкологија
( https://drive.google.com/file/d/1BWXb4VLrIeYrYpcLyq8JGhFpRlnPRM5y )

6. Експериментална и примењена ботаника
( https://drive.google.com/file/d/1BXJ8-OuDfLBU9-q3TjpYg18_gZxYC1fJ )

7. Ентомологија
( https://drive.google.com/file/d/1B_xp7ayhE09ArMox0t0cunR5oawPiRY8 )

8. Еволуциона биологија
( https://drive.google.com/file/d/1Bci0aa6ZjI2bLDAxhJVanAtoCa69d4g6 )

9. Физиологија и молекуларна биологија биљака
( https://drive.google.com/file/d/1Bew5fJyUfdPa_Y9cx-pzd0jUTcUCqZ4L )

10. Генетика
( https://drive.google.com/file/d/1Bivi9RM1O77xaGTJs7cNRUN_ViJ5S3ul )

11. Генотоксикологија
( https://drive.google.com/file/d/1BqPZeAS69aNgo8mOUq6bFHvV2iBSXE6Y )

12. Микологија
( https://drive.google.com/file/d/1BxAsD0IDqOVMcTYnPqBmolID7pz0xvK1 )

13. Рибарствена биологија са основама аквакултуре
( https://drive.google.com/file/d/1C8-GCkdDrET4ebZwqXKHqpe0YqKp7P-b )

14. Систематска ботаника
( https://drive.google.com/file/d/1ZN9RJ41wBqplwC8NMJXyrLudZZZzvxbp )

15. Зоологија
( https://drive.google.com/file/d/1CO468ZY68nR9GFALHN5ca267yPzP4mz4 )

 
 
ОБРАСЦИ ЗА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
( https://drive.google.com/drive/folders/0B7-P3gHFCfQteUxEcTZrbktNUjQ?resourcekey=0-Ic-Id5DBgYAx9Ku52C88_Q&usp=sharing )
МАТЕРИЈАЛИ
Докторске студије: Биологија
ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ УПИСАЛИ ПРЕ 2020!
18.07.2018

Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11158 Београд 118
Контакти
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2024 Биолошки факултет Универзитет у Београду