СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА
Књига предмета: https://goo.gl/pFn47R

План студија се налази у делу "Материјали"

Заједнички програм који равноправно реализују три чланице Универзитета у Београду: Биолошки факултет, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство и Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“. Докторски студијски програм Молекуларна биологија носи укупно 180 ЕСПБ, траје 3 године и обухвата два модула: Молекуларну биологију еукариота и Молекуларну биологију прокариота. У оквиру сваког модула организује се настава из 4 обавезна и већег броја изборних предмета, а сваки студент у току студија стиче 26 ЕСПБ из обавезних и 31 ЕСПБ из изборних предмета. У договору са ментором студент може да бира изборне предмете и из других студијских програма које организује Биолошки факултет и/или други факултети Универзитета у Београду. Програм се остварује кроз: (1) активну наставу која обухвата предавања, друге видове интерактивне теоријске наставе и студијски истраживачки рад (експериментални рад у лабораторији организован у форми „ротација“, семинари, експериментална израда докторске дисертације) и (2) индивидуални рад студената. Праћење реализације програма је одговорност Програмског савета. Овим телом председава руководилац студијског програма а чине га водећи наставници свих предмета. Водећи наставник је задужен за организацију наставе у оквиру свог предмета. По правилу, водећи наставник ангажује по позиву више предавача из земље и иностранства од којих сваки реализује онај део програма датог предмета за који је научно компетентан. У програму су ангажована и два гостујућа предавача из иностранства. Израду докторске дисертације сваког студента прати трочлана Саветодавна комисија у којој се поред ментора налазе још два члана Програмског савета. Улога ових комисија је да прате напредовање студената и помогну у реализацији њихових истраживачких програма. Циљ програма је да обезбеди интелектуални оквир за развој високо образованих и креативних младих научника од којих се очекује да у будућности преузму водеће позиције у научним истраживањима, универзитетској настави, и делатностима у којима се молекуларна биологија примењује. Докторски студијски програм Молекуларна биологија организује и реализује Биолошки факултет Универзитета у Београду, у сарадњи са стручњацима из других релевантних установа.
 
Универзитет у Београду — Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић“ 
Унивeрзитeт у Бeoгрaду — Институт зa мoлeкулaрну гeнeтику и гeнeтичкo инжeњeрствo
 
ЛИНКОВИ
ОБРАСЦИ ЗА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ:
https://goo.gl/7Y79rL  

СПИСАК АКРЕДИТОВАНИХ МЕНТОРА:
   https://goo.gl/uV7wis
МАТЕРИЈАЛИ
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11158 Београд 118
Телефон: 011 2186 635
Факс: 011 2638 500
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2019 Биолошки факултет Универзитет у Београду