СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА
Студијски програм докторских студија Молекуларна биологија носи укупно 180 ЕСПБ, траје 3 године и обухвата два модула:
 -модул Молекуларна биологија, са подмодулима: Молекуларна микробиологија и биотехнологија, Молекуларна биомедицина и Молекуларна генетика и геномика
  -модул Физиологија са подмодулима Анимална и хумана физиологија, Биофизика са биоинформатиком, Транслациона истраживања у неуробиологији и биомедицини, Имунобиологија и Неурофизиологија.

Избором подмодула студент се опредељује за ужу област истраживања и за ментора уз чију помоћ врши избор предмета које ће похађати. Током прве године студент похађа један предмет обавезан за подмодул (који носи 9ЕСПБ) и два изборна предмета (укупно 18 ЕСПБ) и стиче лабораторијске вештине неопходне за израду докторске дисертације (укупно 33 ЕСПБ). Током друге године студија, поред два изборна предмета (укупно 18 ЕСПБ) студент кроз предмет Одбрана докторског пројекта (10 ЕСПБ), у сарадњи са ментором и тутором, припрема предлог свог докторског пројекта који на крају зимског семестра брани, што представља основу за израду докторске дисертације. Студент је у другој години студија ангажован и на изради докторске дисертације (укупно 32 ЕСПБ). Студијски истраживачки рад, између осталог, обухвата и „ротације“ - експериментални рад у трајању од по неколико недеља у различитим лабораторијама. Циљ ове активности је савладавање експерименталних вештина и обогаћивање експерименталног искуства, што је кључни моменат у образовању савременог молекуларног биолога и физиолога. У шестом семестру, поред израде докторске дисертације, кроз предмет Презентација експерименталних резултата из докторске дисертације студент припрема презентацију публикованих резултата својих истраживања које презентује пред аудиторијумом који чине ментор(и), тутор и стручна Комисија.

Студенти могу одабрати и курсеве са одговарајућих докторских програма других високошколских установа на Универзитету у Београду.

Настава се одвија у току прве две године студија, док је у трећој години предвиђен студијски истраживачки рад и финализација докторске дисертације. Експериментални и теоријски рад на дисертацији одвија се под руководством ментора и тутора, уз консултовање Саветодавне комисије, чије су улоге да допринесу квалитету и ефикасности реализације докторске дисертације кандидата.

Циљ програма Молекуларна биологија је да обезбеди интелектуални оквир за развој високо образованих и креативних младих научника од којих се очекује да у будућности преузму водеће позиције у научним истраживањима, универзитетској настави и делатностима у којима ће стечена знања примењивати (медицина, фармација, биотехнологија, пољопривреда итд).

Савремена достигнућа молекуларне биологије и физиологије нашла су широку примену у многим делатностима (пољопривереда, шумарство, прехрамбена, фармацеутска и хемијска индустрија као и поједине гране медицине). На Биолошком факултету Универзитета у Београду едуковане су бројне генерације молекуларних биолога и физиолога који налазе своје место у научно-истраживачким и академским институцијама, у развојним лабораторијама у индустрији, у клиничким лабораторијама и лекарским тимовима, где својим знањем треба да доприносу усавршавању дијагностичких, прогностичких и терапеутских протокола. У нашој земљи уочава се неопходност постојања виших нивоа образовања у овој области и потреба за молекуларним биолозима и физиолозима способним да одговоре на високе захтеве данашњег времена. Сврха докторског студијског програма Молекуларна биологија је управо развој таквих кадрова.


ЛИНКОВИ
ПЛАН СТУДИЈА
( https://drive.google.com/file/d/1uYhtk3v2QhIMPX8cQa40ixt9WRJ0-LAC )

КЊИГА ПРЕДМЕТА
( https://www.bio.bg.ac.rs/materijali_organizacionih_celina/knjiga-predmeta-das-mol.html ) 

ЛИСТА АКРЕДИТОВАНИХ МЕНТОРА 
( https://drive.google.com/file/d/1NRCeDlPJ74UVevRSnuYyOIeLT-IVQ6Nd )МОДУЛ Молекуларна биологија

ОПИС ПОДМОДУЛА

1. Молекуларна микробиологија и биотехнологија
( https://drive.google.com/file/d/1DL2D5ozLqhUenShYdTe9KObopIQdZ5va )

2. Молекуларна биомедицина
( https://drive.google.com/file/d/1DHBXwS9L4ooHWyeq76_tkAAE0OTOQb_t )

3. Молекуларна генетика и геномика
( https://drive.google.com/file/d/1DJPTFe70lLsA0MjcbkSU3viiw0gPuhET )


МОДУЛ
Физиологија

ОПИС ПОДМОДУЛА

1. Анимална и хумана физиологија
( https://drive.google.com/file/d/1DNRlSeC05ukQ8FHZpBiNZGbCUnNSTeZo )

2. Биофизика са биоинформатиком
( https://drive.google.com/file/d/1DOBZPE6-CywG0oULUoAgYKsr92IRtsBh )

3. Транслациона истраживања у неуробиологији и биомедицини
( https://drive.google.com/file/d/1CXxm95ap-KMlqvGs-Htd5VOtSFM2ebM6 )

4. Имунобиологија
( https://drive.google.com/file/d/1DRnzE5bPkGVycrizGlF1GqyPZ8yl-1dk )

5. Неурофизиологија
( https://drive.google.com/file/d/1DS6DocC4qcBWFgnBez0s8kz-Dvl-P_sn )

 
 
ОБРАСЦИ ЗА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
( https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7-P3gHFCfQteUxEcTZrbktNUjQ )
МАТЕРИЈАЛИ
Докторске студије: Молекуларна биологија
ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ УПИСАЛИ ПРЕ 2020!
18.07.2018

Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11158 Београд 118
Телефон: 011 2186 635
Факс: 011 2638 500
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2019 Биолошки факултет Универзитет у Београду