СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika

КАТЕДРА ЗА УПОРЕДНУ ФИЗИОЛОГИЈУ И ЕКОФИЗИОЛОГИЈУ

НАСТАВНИЦИ:

Др Јелена Ђорђевић, редовни професор
Др Небојша Јаснић, ванредни професор
Др Бато Кораћ, ванредни професор
Др Предраг Вујовић, ванредни професор
Др Синиша Ђурашевић, ванредни професор
Др Тања Јевђовић, доцент
Др Ива Лакић, доцент

САРАДНИЦИ:

Љиљана Стојановић, технички сарадник у настави
Оливера Марин, стручни сарадник у настави

ОСТАЛИ:


Тамара Дакић, истраживач сарадник

Катедра за упоредну физиологију и екофизиологију (КУФЕ) је од 1972. године део Института за физиологију и биохемију Одсека за биолошке науке у оквиру Природно математичког факултета. Њен први шеф био је проф др Војислав М. Петровић (1972-1989), кога су наследилe проф др. Вукосава Давидовић (1989-2003), проф др Гордана Цвијић (2003-2013) и проф др Јелена Ђорђевић (2013-данас). Најстарији предмет који је КУФЕ реализовала била је Упоредна физиологија, коју су предавали проф Стефан Ђелинео, проф В. М. Петровић, проф Олга Рајчић, проф Ратко Радојичић (студијска група Биологија), др В. Давидовић и др Ј. Ђорђевић (студијска група Молекуларна биологија и физиологија - МБФ). По оснивању студијске групе МБФ уведени су курсеви Ендокринологија, коју су предавали др В. М. Петровић и др Г. Цвијић и Експериментална физиологија II (др Г. Цвијић). За потребе новоосноване студијске групе МБФ ангажовани су eминентни наставници из других институција за изборне предмете Фармакодинамија (проф др Владислав Варагић, Медицински факултет и проф др Слободан Миловановић, ВМА), Хематологија (проф др Вера Павловић-Кентера) и Општа екофизиологија (проф др Јован Давидовић, ВМА). Након оснивања студијске групе Екологија и заштита животне средине, уведен је курс Физиологија и екофизиологија животиња, који су предавале др В. Давидовић и др Ј. Ђорђевић. Након преласка на реформисане наставне планове и програме, од 2009. године, на основним академским студијама КУФЕ организује и реализује наставу из Физиологије животиња (др Р. Радојичић, др Предраг Вујовић за модул Биологија – Б; др Ј. Ђорђевић за модул МБФ; др Синиша Ђурашевић за модул Екологија); Ендокринологије (др Г. Цвијић, др Н. Јаснић – МБФ и Б) и Молекуларне физиологије органских система (др Ј. Ђорђевић – МБФ). На мастер академским студијама наставници Катедре држе наставу из Eксперименталне физиологије животиња и човека (др Г. Цвијић, др Н. Јаснић, др П. Вујовић, др Ива Лакић, др Т. Јевђовић), Хематологије (др П. Вујовић, др И. Лакић), Основа патофизиолошких процеса (др Б. Кораћ); Биомедицинске екофизиологије (др Р. Радојичић, др Н. Јаснић), Фармакодинамије (проф др Саша Траиловић, Факултет ветеринарске медицине). На докторским студијама, програм БИОЛОГИЈА, модул Aнимална и хумана физиологија, наставници КУФЕ изводе наставу из предмета: Молекуларна физиологија (др Ј. Ђорђевић, др П. Вујовић), Наука о лабораторијским животињама (др Г. Цвијић, др С. Ђурашевић), Ендокринологија са основама клиничке ендокринологије (др Г. Цвијић, др Н. Јаснић и др Ј. Ђорђевић), Неуроендокрина физиологија (др Г. Цвијић, др Н. Јаснић, др Т. Јевђовић), Физиолошки механизми стреса и адаптација (др Ј. Ђорђевић), Физиологија терморегулације (др С. Ђурашевић), Оксидативни стрес и редокс регулација (др Б. Кораћ). Од оснивања КУФЕ развијана је наука под руководством академика В. М. Петровића и то екофизиолошка ендокринологија у оквиру које се истражују неуроендокрини механизми зимског сна, хипотермичка и постхипотермичка стања, реституциона термогенеза и утицај ниских и високих температура на ендокрини систем лабораторијских животиња. Почетне научне активности чланови КУФЕ реализовали су на Институту за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ а од 1990. год на Биолошком факултету под руководством др В. Давидовић која је организовала научно-истраживачки рад на пољу неуроендокринологије и еколошке ендокринологије.  По одласку проф. Давидовић у пензију научним пројектима руководила је проф. др Гордана Цвијић, а од 2011. проф др Јелена Ђорђевић. Чланови КУФЕ истражују молекулске механизме регулације и контроле одговора организма на стресоре различите природе и трајања са посебним освртом на улогу хипоталамо-хипофизно-адреналног система. Такође се изучава регулација енергетске хомеостазе, као и механизми заштите од оксидативног стреса. Постигнути резултати од оснивања КУФЕ објављени су у преко 280 научних радова у часописима на SCI листи, цитирани преко 700 пута.
МАТЕРИЈАЛИ
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд
Телефон: 011 2186 635
Факс: 011 2638 500
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2018 Биолошки факултет Универзитет у Београду