СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika

КАТЕДРА ЗА БИОХЕМИЈУ И МОЛЕКУЛАРНУ БИОЛОГИЈУ

НАСТАВНИЦИ:

Др Ђорђе Фира, редовни професор
Др Горан Брајушковић, редовни професор
Др Гордана Матић, редовни професор
Др Светлана Радовић, редовни професор
Др Душанка Савић-Павићевић, редовни професор
Др Милена Стевановић, редовни професор
Др Бранко Јовчић, ванредни професор
Др Јелена Лозо, ванредни професор
Др Душан Кецкаревић, доцент
Др Милица Кецкаревић Марковић, доцент
Др Миљана Кецмановић, доцент

САРАДНИЦИ:

Невенка Рајић Богдановић, стручни сарадник

ОСТАЛИ:


Милош Бркушанин, истраживач сарадник
Др Живко Јовановић, научни сарадник
Др Јелена Карановић, научни сарадник
Јован Пешовић, истраживач сарадник
Немања Вучић, истраживач приправник
Горан Вукотић, истраживач сарадник

Петар Ђурић, М1032/2016, Генетичко инжењерство и биотехнологија, под насловом: „Примена CRISPR/Cas9методе у модулацији експресије GILZ гена у A549 и U2OS ћелијским линијама“ (енгл.„Application of CRISPR/Cas9 method for modulating the GILZ gene expression in A549 andU2OS cell lines“). 

За ментора се предлаже: - др Бранко Јовчић,  ванредни професор, Универзитет у Београду - Биолошки факултет;

Предлажемо Комисију за преглед, оцену и одбрану мастер рада у саставу: -  др Бранко Јовчић,  ванредни професор, Универзитет у Београду - Биолошки факултет; др Ђорђе Фира, редовни професор, Универзитет у Београд- Биолошки факултет.
МАТЕРИЈАЛИ
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд
Телефон: 011 2186 635
Факс: 011 2638 500
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2018 Биолошки факултет Универзитет у Београду