СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika

КАТЕДРА ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ

НАСТАВНИЦИ:

Др Јелена Кнежевић Вукчевић, редовни професор
Др Славиша Станковић, редовни професор
Др Бранка Вуковић Гачић, редовни професор
Др Тања Берић, ванредни професор
Др Биљана Николић, ванредни професор

САРАДНИЦИ:


ОСТАЛИ:


Стефана Цветковић, истраживач приправник
Др Ивица Димкић, научни сарадник
Тамара Јанакиев, истраживач сарадник
Јована Јовановић,
Др Стоимир Коларевић, научни сарадник
Др Драгана Митић Ћулафић, виши научни сарадник
Иван Николић, истраживач сарадник
Оља Станојевић, истраживач сарадник
Бојана Василијевић, истраживач сарадник
Јелена Ђорђевић,
Стефана Ђукановић,

Увођење предмета Микробиологија у наставу на Биолошком факултету датира од 1977. године када се оснива Катедра за микробиологију у Институту за ботанику и ботаничкој башти. Шеф Катедре, доц. др Драга Симић, држи наставу из предмета Општа микробиологија (студијска група Општа биологија), дајући му нов и савремен концепт. Иако у веома тешким условима Катедра се брзо развијала. Од 1984. године започиње последипломска настава на смеру Биологија микроорганизама, а од 1987. године организује се и изборна област Биологија микроорганизама на основним студијама Биологија. Такође, Микробиологија се уводи и на студијске програме Молекуларна биологија и физиологија и Биохемија. Од школске 1997/98 године започиње рад студијска група Екологија и заштита животне средине са предметима Микробиологија и микробијална екологија. Од 2002. године изборна област Биологија микроорганизама организује се и изводи и на студијском програму Молекуларна биологија и физиологија.            
Данас Катедра изводи наставу на свим нивоима академских студија на Биолошком факултету. Предмет Микробиологија налази се у плану основних студија Биологија на сва три модула: Биологија, Молекуларна биологија и физиологија, Екологија, док на мастер студијским програмима Биологија и Молекуларна биологија и физиологија изводи се настава на модулу Биологија микроорганизама. Катедра изводи специјалистички студијски програм Микробиологија (раније Биологија микроорганизама)  и учествује у специјалистичким програмима Генетика и Имунобиологија са микробиологијом. На докторским студијама Катедра изводи наставу на модулу Микробиологија и учествује на модулима Генетика и Хидроекологија. Од оснивања на Катедри је одбрањено више од 150 дипломских (и мастер) и 30 специјалистичких радова, а наставници Катедре су били ментори или чланови комисије за одбрану 79 магистарских теза и 37 докторских дисертација.
Катедру данас чини 5 наставника: др Јелена Кнежевић-Вукчевић, редовни професор, др Бранка Вуковић-Гачић, редовни професор, шеф Катедре; др Славиша Станковић, ванредни професор, др Тања Берић, доцент и др Биљана Николић, доцент. У раду Катедре учествује и 1 научни сарадник, др Драгана Митић-Ћулафић као и истраживачи сарадници: др Ивица Димкић и др Стоимир Коларевић и истраживачи приправници: Бојана Јовановић, Иван Николић, Тамара Јанакиев и Диана Шевић. У раду Катедре учествују и студенти докторских студија: Каролина Суњог, Јована Костић и Марина Рајић Јовановић.
Чланови Катедре су аутори 5 универзитетских уџбеника и практикума:  Д. Симић (1988) Микробиологија I, Научна књига, Београд;  Д. Симић, Ј. Кнежевић (1984), Практикум из микробиологије, Југословенски завод за продуктивност рада и информационе системе и ПМФ, Београд;  Ј. Кнежевић-Вукчевић, Д. Симић (1997), Методе у микробиологији I, Биолошки факултет, Београд;. Ј. Кнежевић-Вукчевић, Б. Вуковић-Гачић, Д. Симић (2009) Основи биологије прокариота, Модул 2. Основи генетике прокариота, Универзитет у Београду - Биолошки факултет;  С. Станковић (2012) Микробиологија одабраних станишта, дигитално издање, Универзитет у Београду - Биолошки факултет.           
Научни рад Катедре обухвата истраживања у области микробиологије, посебно генетике и екологије микроорганизама, генотоксикологије, мутагенезе и антимутагенезе. Из ових области објављено је 7 ревијских радова у монографијама међународног значаја и више од 100 научних радова у међународним и домаћим часописима. На иницијативу Катедре 2013. године основан је Центар за генотоксикологију и екогенотоксикологију, са експертизом из области лабораторијског тестирања генотоксичности и антигенотоксичности, као и генотоксичног мониторинга различитих екосистема. У последњих 10 година чланови Катедре су учествовали у 2 међународна и 8 националних пројеката из програма основних истраживања и технолошког развоја.
МАТЕРИЈАЛИ
Истраживачка област
проф. др Јелена Кнежевић Вукчевић - библиографија 2009-2018
07.12.2018

Истраживачка област
проф. др Бранка Вуковић Гачић - библиографија 2009-2018
07.12.2018

Истраживачка област
проф. др Славиша Станковић - библиографија 2009-2018
07.12.2018

Истраживачка област
проф. др Тања Берић - библиографија 2009-2018
07.12.2018

Истраживачка област
проф. др Биљана Николић - библиографија 2009-2018
07.12.2018

Истраживачка област
др Драгана Митић Ћулафић - библиографија 2009-2018
07.12.2018

Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд
Телефон: 011 2186 635
Факс: 011 2638 500
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2018 Биолошки факултет Универзитет у Београду