СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika

КАТЕДРА ЗА ЕКОЛОГИЈУ И ГЕОГРАФИЈУ ЖИВОТИЊА

НАСТАВНИЦИ:

Др Јасмина Крпо-Ћетковић, ванредни професор
Др Александар Ћетковић, доцент
Др Душко Ћировић, доцент
Др Александар Хегедиш, доцент
Др Милан Плећаш, доцент
Др Срђан Стаменковић, доцент

САРАДНИЦИ:

Јована Била Дубаић, асистент

ОСТАЛИ:


Др Јелена Буразеровић, истраживач сарадник
Др Александра Пенезић, научни сарадник
Др Срђан Суботић, научни сарадник

ПРОБЛЕМАТИКА КАТЕДРЕ:
-Екологија, фаунистика и конзервациона биологија различитих група сисара и гмизаваца.
-Идиоекологија, популациона динамика, интерспецијски односи (компетиција и предаторство) еколошки и привредно значајних и/или угрожених врста риба.
-Екотоксиколошка истраживања, проблеми акумулације и биомагнификације токсичних метала и микроелемената у природним популацијама риба.
-Ценолошка истраживања акватичних заједница слатководних и маринских екосистема.
-Биогеографија/фаунистика, систематика и екологија различитих група Hymenoptera (предаторске и паразитоидне осе, пчеле), а у мањој мери и других инсеката.
-Комплексна фундаментално-примењана проблематика заштите и очувања биодиверзитета Србије и Црне Горе, фокусирана на више група животиња (инсекти, рибе, водоземци, гмизавци, сисари), детектовање и/или анализа статуса и негативних ефеката инвазивних врста на подручју Србије, Балкана и Евроазије.
МАТЕРИЈАЛИ
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд
Телефон: 011 2186 635
Факс: 011 2638 500
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2018 Биолошки факултет Универзитет у Београду