СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika

КАТЕДРА ЗА ГЕНЕТИКУ И ЕВОЛУЦИЈУ

НАСТАВНИЦИ:

Др Марина Стаменковић Радак, редовни професор
Др Софија Павковић Лучић, редовни професор
Др Биљана Стојковић, редовни професор
Др Драгана Цветковић, ванредни професор
Др Катарина Зељић, ванредни професор
Др Михаило Јелић, доцент
Др Марија Савић Веселиновић, доцент

САРАДНИЦИ:

Др Сара Селаковић, асистент
Др Јелена Трајковић, асистент

ОСТАЛИ:


Др Вукица Вујић, научни сарадник

Зоолошки институт од 1971. године оснива четири Катедре, међу којима је и Катедра за генетику и еволуцију, чији руководилац постаје проф. др Павле Радоман. Од 1974. године руководилац Катедре је академик Драгослав Маринковић, у периоду 2004-2008. проф. др Владимир Кекић, од  2009. проф. др Марина Стаменковић-Радак.
Еминентни професори и сарадници обележили су наставни и научни рад на Катедри у протеклом периоду, а многи су и након напуштања Катедре наставили рад у престижним иностраним и националним институцијама. Катедра у априлу 2013. године има 13 чланова (7 наставника, 3 асистента, 3 истраживача сарадника).
Проф. др Павле Радоман уводи 1957. године курс Органска еволуција, а 1967. године установљава се курс Генетика, на коме предаје у то време доцент др Драгослав Маринковић. Након тога се у наставни програм уводе најсавременија научно заснована сазнања из области генетике, која прате измене уџбеничке литературе средњих и основних школа на пољу генетике и еволуције.
Крајем 1969. године започиње настава на последипломским студијама из генетике, за коју и до данас влада велико интересовање последипломаца што је и основ за сарадњу у области наставе са истраживачким институтима и медицинским установама. Данас су последипломске студије организоване у оквиру специјалистичких студија смера Генетика и докторских студија у оквиру два модула: Генетика и Еволуциона биологија. Специјалистичке студије генетике су од посебног интереса за запослене у здравственим установама где је неопходно адекватно знање и специјализација из генетике. Катедра је и организатор курса Биоетике, који је најпре започет само за студенте последипломских студија генетике прерастао у део обавезног курса за студенте докторских студија смера Биологија на нивоу Факултета.
Осим курсева Генетика и Еволуција, обавезних за све студијске групе на основним студијама, уведени су и курсеви Понашање животиња и Основе молекулске и фенотипске еволуције, обавезни за неке смерове. Катедра организује бројне изборне курсеве, посебно у оквиру усмерења Примењена генетика на завршним годинама основних студија, односно, након реформе 2007. године,  и у оквиру мастер усмерења. Иако су се изборни курсеви на основим студијама мењали у протеклих десет година, они су до данас одржали аткрактивност: Еволуциона генетика човека, Генетика и екологија еволуционих процеса, Основе генотоксикологије, Генетика развића, Основе медицинске генетике. Изборни модул Примењена генетика данас нуди образовање којим покрива све аспекте принципа примене генетике у медицини, биотехници и заштити природне средине курсевима: Екогенотоксикологија, Принципи генетичких истраживања сложених особина, Виши курс медицинске генетике, Генетичке основе оплемењивања организама, Увод у форензичку генетику и Адаптације на антропогене промене. Настава се на предметима у области генотоксикологије, форензичке генетике и понашања животиња организује у сарадњи са катедрама за Микробиологију, Молекуларну биологију и биохемију и Општу физиологију и биофизику.
Ужа научна област Катедре је Генетика и еволуција, а њени чланови су учесници научних пројеката чија се истраживања одвијају како на самом Факултету, тако и у научним и здравственим институцијама, са којима се остварује успешна сарадња у оквиру менторства дипломских, специјалистичких и докторских радова (Институт за биолошка истраживања С.Станковић, Институт за здравствену заштиту мајке и детета "др Вукан Чупић", Институт "Винча", Институт за кукуруз, Медицински факултет, Стоматолошки факултет, ВМА итд.). Основна истраживања у оквиру Катедре су у области популационе генетике и еволуционе биологије, на природним популацијама и лабораторијским организмима различитих врста, као и популациона и медицинска генетика човека. Методолошки приступи у истраживањима обухватају широк опсег од молекулских до квантитативно-генетичких. Посебни аспекти истраживања су генетика понашања и екогенотоксикологија.
 
МАТЕРИЈАЛИ
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд
Телефон: 011 2186 635
Факс: 011 2638 500
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2018 Биолошки факултет Универзитет у Београду