СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
Др Јелена Д. Станисављевић

ванредни професор
за ужу научну област: Методика наставе биологије

Адреса: Универзитет у Београду - Биолошки факултет, Институт за физиологију и биохемију, II спрат, канцеларија бр. 64, Студентски трг 3. Пошту слати на Студентски трг 16, 11000 Београд

Тел: +381 112639882; Моб1. +381 648237850; Моб2. +381 642217197; Факс +381 112638500
Е-mail: jelena.stanisavljevic@bio.bg.ac.rs


Образовање и квалификације

Докторат из области методике наставе биологије.
Научни и стручни радови из области методике наставе биологије, педагогије и дидактике.
Кретање у служби

Председник Комисије за Лиценце за професоре биологије.
Аутор бројних уџбеника, практикума, приручника, монографијa из области наставе биологије.
 
Председник Друштва предметних дидактичара Србије. 
http://metodike.bio.bg.ac.rs 

Члан Педагошког друштва Србије

Главни и одговорни уредник часописа Journal of Subject Didactics.
http://aes.bio.bg.ac.rs/index.php/JSD 

Члан редакције међународних научних часописа: 
 European Journal of Health and Biological Education
Биология в школе 


Рецензент међународних научних часописа (SSCI): Journal of Biological Education
 
EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education
Рецензент: European Researchers in Didactics of Biology.
Област истраживања

Проф. др Јелена Станисављевић истражује у оквиру Методике наставе биологије: наставна средства (природна наставна средства), наставне технологије (концепт мапе), дидактичке моделе (проблемску, програмирану и егземпларну наставу биологије) и програмске садржаје. 
Радове са овом тематиком је публиковала у иностраним научним часописима (са листе), иностраним тематским зборницима и домаћим научним часописима.
ЛИНКОВИ
Станисављевић, Јелена Д., Радоњић, Слободан (2009). Методика наставе биологије, универзитетски уџбеник. Београд: Биолошки факултет - Универзитет у Београду, pp. 280.
http://www.bio.bg.ac.rs/cidm/metodika%20nastave%20biologije%20udzbenici.htm
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд
Телефон: 011 2186 635
Факс: 011 2638 500
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2018 Биолошки факултет Универзитет у Београду