СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
fotografija osoblje
Др Јелена Б. Кнежевић Вукчевић

редовни професор
за ужу научну област: Микробиологија

Адреса: Универзитет у Београду - Биолошки факултет Студентски трг 16 11000 Београд

Тел: + 381 11 2637 364; +381 64 8237 912
Е-mail: jelenakv@bio.bg.ac.rs
Датум и место рођења: 18. март 1955. Зајечар

Образовање:

1978. Дипломирани биолог, студијска група Молекуларна биологија и физиологија, Одсек за биолошке науке, Природно-математички факултет Универзитета у Београду
1981. Магистар биолошких наука, смер Биохемија, Одсек за биолошке науке, Природно-математички факултет Универзитета у Београду
1989. Доктор биолошких наука, Одсек за биолошке науке, Природно-математички факултет Универзитета у Београду

 

Кретање у служби1979-1983. Асистент приправник на Катедри за микробиологију Одсека за биолошке науке Природно-математичког факултета Универзитета у Београду

1983-1991. Асистент

1991-1996. Доцент на Катедри за микробиологију Биолошког факултета Универзитета у Београду

1996-2006. Ванредни професор
2006. - Редовни професор (ужа научна област Биологија микроорганизама)

Усавршавање:

1982. Одељење за молекуларну биологију, Универзитет у Единбургу, Велика Британија  
1990-1991. Лабораторија за ензимологију CNRS, Gif-sur-Yvette, Француска

Област истраживања

Биохемијски и молекуларни механизми репарације ДНК, мутагенезе и антимутагенезе код прокариота; антимикробна, антимутагена и цитотоксична активност супстанци природног порекла; микробиолошки и генотоксични мониторинг вода
МАТЕРИЈАЛИ
bibliografija
07.04.2016

Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11158 Београд 118
Телефон: 011 2186 635
Факс: 011 2638 500
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2019 Биолошки факултет Универзитет у Београду