СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
fotografija osoblje
Др Славиша Станковић

редовни професор
за ужу научну област: Микробиологија

Адреса: Биолошки факултет - Универзитет у Београду Студентски трг 16 11000 Београд Србија

Тел: +381648237921
Е-mail: slavisas@bio.bg.ac.rs
Рођен: 1. фебруара, 1965., Прокупље, Србија
Образовање и квалификације


1993. - Дипломирани биолог, студијска група Биологија, Биолошки факултет, Универзитет у Београду.

1998. - Магистар биолошких наука, смер Биологија микроорганизама, Биолошки факултет, Универзитет у Београду, теза “Дистрибуција и популациона динамика бактерија у изворским екосистемима”.

2003 - Доктор биолошких наука, Биолошки факултет, Универзитет у Београду, дисертација “Идентификација интрона код Бациллус сп. изолованих из природних станишта”.


Кретање у служби

1994-1998. – Асистент-приправник на Катедри за микробиологију, Биолошки факултет, Универзитет у Београду.
1998-2003. – Асистент на Катедри за микробиологију, Биолошки факултет, Универзитет у Београду.
2003-2012. – Доцент на Катедри за микробиологију, Биолошки факултет, Универзитет у Београду.
2012-2017. – Ванредни професор на Катедри за микробиологију, Биолошки факултет, Универзитет у Београду.
2017.           - Редовни професор, на Катедри за микробиологију, Биолошки факултет, Универзитет у Београду.

 Усавршавање:

2000. Институт за Генетику и Биологију Микроорганизама, Универзитет у Лозани, Швајцарска. 
Област истраживања

Екологија микроорганизама, Биохемијска и молекуларно генетичка карактеризација природних изолата Bacillus sp., Антимикробна активност
МАТЕРИЈАЛИ
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд
Телефон: 011 2186 635
Факс: 011 2638 500
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2018 Биолошки факултет Универзитет у Београду