СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
fotografija osoblje
Др Предраг Душан Симоновић

редовни професор
за ужу научну област: Морфологија, систематика и филогенија животиња

Адреса: Универзитет у Београду Биолошки факултет Студентски трг 16 11000 Београд

Тел: +381 11 2187 266
Е-mail: pedja@bio.bg.ac.rs
Рођен 8.11.1962. године. Природно-математички факултет Универзитета у Београду 1981. (1982.) - 1987., (9.47). Постдипломске студије Систематика и филогенија животиња 1988./89. (10.00), магистарски рад  „Морфолошке промене и алометрија током постембрионалног развића гргеча (Perca fluviatilis L.)“ 1992. Докторска дисертација „Филогенетски односи евро-медитеранских и понто-каспијских главоча фаланге Gobii (Gobiidae, Perciformes)“ 1996. године, промовисан 1998. године
Образовање и квалификације

1982. - 1987. дипломирани биолог
1992. магистар биолошких наука
1996. (1998.) доктор биолошких наука
Кретање у служби

1984./85. - 1988. студент-демонстратор
1988. - 1992. асистент-приправник
1992. - 1998. асистент
1998. - 2003. доцент
2003. - 2011. ванредни професор
2011. -           редовни професор
2016. -           научни саветник

2004 - 2005. Гостујући професор, ПМФ, Университет у Крагујевцу
2010 - 2011. Гостујући професор, ПМФ, Универзитет у Бањалуци, Бањалука, Босна и Херцеговина
2016. Гостујући професор, ПМФ, Универзитет Црне Горе у Подгорици, Црна Гора
2017. Гостујући професор, ПМФ, Универзитет у Бањалуци, Бањалука, Босна и Херцеговина
Област истраживања

Biologija riba (Ihtiologija)
Morfologija
Sistematika i filogenija
Filogeografija
Ribarstvena biologija
Ekologija
Biologija invazivnih vrsta

Centar za genotipizaciju ribolovnih resursa osnovan je s proleća 2012. godine i bavi se genotipizacijom uzoraka populacija potočnih pastrmki i lipljena u rerionu, s ciljem održivog upravljanja i  konzervacije njihovih autohtonih fondova. Sem toga, centar se bavi izradom Programa ribarstvenog upravljanja, kao i drugim istraživačkim i upravljačkim aktivnostima koji su povezani sa ribama i njihovim staništima u kopnenim vodama.
МАТЕРИЈАЛИ
Selected publications
July 2017
27.07.2016

Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11158 Београд 118
Телефон: 011 2186 635
Факс: 011 2638 500
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2019 Биолошки факултет Универзитет у Београду