СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
Др Ана Ивановић

редовни професор
за ужу научну област: Морфологија, систематика и филогенија животиња

Адреса: Институт за зоологију, Биолошки факултет, Универзитет у Београду, Студентски трг 16, Београд, Србија
Е-mail: ana@bio.bg.ac.rs
Образовање и квалификацијеКретање у служби

А989-1999 асистент приправник, Биолошки факултет, Универзитет у Београду

2000-2001 Postdoctoral fellow, School of Biological Sciences, Victoria 
University of Wellington, New Zealand 

2001-2009 доцент, Биолошки факултет, Универзитет у Београду

2009- 2014 ванредни професор, Биолошки факултет, Универзитет у Београду

2114- редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
Област истраживања

Морфологија, еволуциона и популациона биологија, морфометрија, батрахологија и херпетологија.
МАТЕРИЈАЛИ
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд
Телефон: 011 2186 635
Факс: 011 2638 500
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2018 Биолошки факултет Универзитет у Београду