СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
fotografija osoblje
Др Гордана M Матић

редовни професор
за ужу научну област: Биохемија и молекуларна биологија

Адреса: Биолошки факултет, Универзитет у Београду Студентски трг 16 11000 Београд

Тел: +381 63 8121713; +381 11 2078303
Е-mail: gormatic@ibiss.bg.ac.rs; gormatic@bio.bg.ac.rs
Датум рођења: 12. 08. 1953.
Место рођења: Београд
Националност: Српска


Образовање и квалификације

1990 - Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет (ПМФ), Унив. у Београду
1984 - Магистар биолошких наука, ПМФ, Универзитет у Београду
1977 - Дипломирани молекуларни биолог и физиолог, ПМФ, Универзитет у Београду

- Усавршавање: 1989, Dept. Pharmacol., Univ. Мichigan Меdical School, Аnn Аrbor, МI, USA
- Менторства: 13 докторских дисертација, 8 магистарских теза, вeћи број дипломских и мастер радова.
- Аутор/коаутор: 97 научних радова, 13 предавања по позиву, 4 поглавља у монографијама, 3 ревијска чланка, 4 универзитетска уџбеника, 5 средњошколских уџбеника, 50 саопштења на научним скуповима (Листа публикација дата је у делу Материјали).
- Број цитата 778;  h-индекс = 15; i-индекс = 32.
- Руководилац 5 националних и 2 међународна научна пројекта
- Добитник награде Аllan Мunck Prize, Dartmouth Medical School, Department of Pharmacology, New Hampshire, USA, 2002.
- Руководилац докторског програма Молекуларна биологија, Биолошки факултет, Унив. у Београду
- Председник Српског друштва за молекуларну биологију; члан Српског биохемијског друштва и Српског биолошког друштва

 
Кретање у служби

2004 -  Редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
2001 - Научни саветник, Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић",
            Универзитет у Београду (ИБИСС)
1998 - Ванредни професор, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
1996 - Виши научни сарадник, ИБИСС
1994 - Доцент, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
1992 - Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу
1991 - Научни сарадник, ИБИСС
1984 - Истраживач сарадник, ИБИСС
1978 - Истраживач приправник, ИБИСС 
 
Област истраживања

Области истраживања
Молекуларна ендокринологија, молекуларна ћелијска биологија, биолошка психијатрија, нутрициона биохемија, биомедицина.

 Научни интерес
Молекуларни механизми деловања стероидних (глукокортикоидних) хормона; Структура и функција рецептора за стероидне (глукокортикоидне) хормоне; Модулација функције глукокортикоидног рецептора у патофизиолошким стањима и стресу; Улога сигналног пута глукокортикоида у патогенези психијатријских болести повезаних са стресом (нпр. депресија, пост-трауматски стресни поремећај) и у развоју метаболичких поремећаја који чине метаболички синдром. Протеини топлотног стреса – структура, функција и регулација синтезе; Шаперонска улога протеина топлотног стреса у заштити структуре и регулацији функције глукокортикоидног рецептора у патофизиолошким стањима и стресу.
МАТЕРИЈАЛИ
Листа публикација
2016-1978
05.04.2016

Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11158 Београд 118
Контакти
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2024 Биолошки факултет Универзитет у Београду