СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika

Јавна набавка мале вредности добара - Лабораторијски материјал за науку
унос: 27.07.2016.
Обавештење о закљученим уговорима за партије бр. 1, 3, 4, 6, 11, 12 и 14, за које је поднета само по једна понуда
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд
Телефон: 011 2186 635
Факс: 011 2638 500
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2018 Биолошки факултет Универзитет у Београду