Oснови молекуларне биофизике

Предавач: проф. др Марко Ђорђевић (dmarko@bio.bg.ac.rs)

Асистент: Анђела Родић (andjela.rodic@bio.bg.ac.rs)

 

Предавања: 

Oвална сала Института за зоологију, петак 9:30-10:30

 

Консултације:

по договору

 

Књига:

Ingalls B.P.(2013), Mathematical Modeling in Systems Biology (an Introduction).

Градиво, правила полагања:

PDF

 

Материjал, локација, време:

Датум

Испитна обавеза

19.10.2018

Час (M. Ђорђевић): увод

02.11.2018.

Час (А. Родић) Преглед: матрице, вектори, својствени проблем.

Рок за читање: 1. поглавље (Ingalls); предаја презентације 1. поглавље

09.11.2018.

Час (А. Родић) Преглед: изводи, интеграли, диференцијалне једначине.

Рок за читање: литература о матрицама (Neuhauser)

Рок за предају урађених задатака: задаци из матрица

16.11.2018.

Рок за читање: литература о диференцијалној анализи (Neuhauser)

Рок за предају урађених задатака: задаци из диференцијалне анализе

23.11.2018.

Рок за читање: 2. поглавље (Ingalls); предаја презентације 2. поглавље

Рок за предају урађених задатака: задаци из 2. поглавља

30.11.2018.

Час (М. Ђорђевић) Нелинеарна динамика биолошких система.

Рок за читање: 3. поглавље (Ingalls); предаја презентације 3. поглавље

Рок за предају урађених задатака: задаци из 3. поглавља

14.12.2018.

Час (Б. Благојевић) Моделовање регулације експресије гена (генски прекидачи).

Рок за читање: 4. поглавље (Ingalls); предаја презентације 4. поглавље

Рок за предају урађених задатака: задаци из 4. Поглавља

28.12.2018.

Час (М. Ђорђевић) Моделовање осцилаторних система.

Рок за читање: 7. поглавље, стр: 225-253 (Ingalls); предаја презентације

Рок за предају задатака: задаци из 1. дела 7. поглавља (види стране изнад)

11.01.2019.

Рок за читање: 7. поглавље, стр: 253-263 (Ingalls); предаја презентације

Предаја урађених задатака: задаци из 2. дела 7. поглавља (види стране горе)