Биоинформатика

Предавач: Марко Ђорђевић (e-mail: dmarko@bio.bg.ac.rs)

Сарадници у настави: Анђела Родић (andjela.rodic@bio.bg.ac.rs), Марко Тумбас (marko.tumbas@bio.bg.ac.rs)

 

Предавања и бежбе: 

Библиотека института за физиологију и биохемију

предавња: петак 8-9:30h

вежбе: петак 9:30-10:30h

 

Консултације:

петак после вежби

Велика соба биофизике

 

Књиге:

Bioinformatics For Dummies, 2nd Edition, Jean-Michel Claverie, Cledric Notredame

Understanding bioinformatics, 1st Edition, Marketa Zvelebil, Jeremy O. Baum

 

 

 

 

 

Градиво, правила:

PDF

 

Колоквијум:

Субота, 11/01/2020, ВХА (велики хемијски амфитеатар), 10-12h

Обавештења

За предмет су предвиђена укупно два испитна рока:

Јануарски: 15/01/2020 oд 10h, библиотека ИФБ

Фебруарски: 05/02/2020 од 10h, библиотека ИФБ

 

Резултати предиспитне обавезе

 


 

Материjал:

Датум

PPT

14/10/2019

биолошки увод (запис података)

21/10/2019

биоинформатички увод (претрага литературе, увод у базе)

28/10/2019

нуклеинске базе

04/11/2019

протеинске базе

11/11/2019

празник нема наставе

18/11/2019

анализа ДНК секвенце

25/11/2019

анализа протеинске секвенце

02/12/2019

BLAST

16/12/2019

поравнање две секвенце

23/12/2019

поравнање више секвенци

30/12/2019

предвиђање структуре РНК

11/01/2020

Колоквијум, ВХА 10-12h