created by: Timothy Miller
cidm gornja slika
Neka od izdanja
Centar za izdavačku delatnost i marketing Biološkog fakulteta
Centar za izdavačku delatnost i marketing fakulteta osnovan je odlukom Saveta Biološkog fakulteta 2011. godine. Centar se razvio iz izdavačke delatnosti fakulteta, koja je pre osnivanja centara publikovala veliki broj udžbeničke literature. Za rukovodioca Centar imenovan je prof. dr Slaviša Stanković. Nastavno naučno veće Biološkog fakulteta je usvojilo Pravilnik Centra za izdavačku delatnost i marketing fakulteta.
U skladu sa Pravilnikom Nastavno naučno veće fakulteta imenovalo je članove Izdavačkog odbora: prof. dr Slaviša Stanković, glavni i odgovorni urednik; prof. dr LJubiša Stanisavljević, prof. dr Peđa Janaćković i prof. dr Jelena Lozo članovi Izdavačkog odbora.
Na sajtu Biološkog fakulteta postavljena je posebna stranica
http://www.bio.bg.ac.rs/cidm/ ; na kojoj se nalaze izdanja Biološkog fakulteta sa cenama i mogućnošću poručivannja istih preko E mail-a za porudžbine (knjige@bio.bg.ac.rs). Do sada je Centar publikovao više od 50 publikacija koje uključuju udžbenike, praktikume, priručnike, monografije i digitalna izdanja.
Pored publikacija koje su navedene, Centar za izdavačku delatnost i marketing fakulteta jeu protekolom periodu, štampao časopis naučni časopis BOTANICA SERBICA, kao i prateće obrazce za službe fakulteta, reklamni materijal za Institut za botaniku i Botaničku baštu „Jevremovac“, kao i štampanje diploma i pohvala za učenike osnovnih i srednjih škola i zahvalnica za nastavnike i profesore, učesnike Republičkog takmičenja iz Biologije.
Rukovodilac Centra:

          Prof. dr Slaviša Stanković

Izdavački odbor:

          Prof. dr Slaviša Stanković, glavni i odgovorni urednik

          Prof. dr LJubiša Stanisavljević

          Prof. dr Peđa Janaćković

          Prof. dr Jelena Lozo
created by: Denis Mikhutin, image cropped