СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
fotografija osoblje
Др Срећко Б. Ћурчић

редовни професор
за ужу научну област: Морфологија, систематика и филогенија животиња

Адреса: Институт за зоологију Универзитет у Београду - Биолошки факултет Студентски трг 16 11000 Београд Србија

Тел: +381 11 2187 266
Е-mail: srecko@bio.bg.ac.rs

Датум и место рођења: 26. мај 1976., Београд, Србија
 
Адреса и бројеви телефона: Војводе Миленка 9, Београд, +381 11 2686 508, +381 65 349 2010
Образовање и квалификације


Дипломирао: 2000.

Магистрирао: 2003.

Докторирао: 2005.

Постдокторске студије: Факултет природних наука, Универзитет у Бечу 2006. 

Кретање у служби

Асистент приправник: 2000.
Асистент: 2003.
Доцент: 2006. и 2010. (реизбор)
Ванредни професор: 2011. и 2016. (реизбор)
Редовни професор: 2017.
Област истраживања


Морфологија, систематика, таксономија, филогенија, развиће и екологија Coleoptera (Insecta), диверзитет и фаунистика земљишних и каверниколних бескичмењака, фотоничне структуре код инсеката, одбрамбени секрети код тврдокрилаца, испитивање антимикробног дејства секрета пигидијалних жлезда трчуљака
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11158 Београд 118
Телефон: 011 2186 635
Факс: 011 2638 500
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2019 Биолошки факултет Универзитет у Београду