СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
fotografija osoblje
Др Пеђа Томислав Јанаћковић

редовни професор
за ужу научну област: Морфологија, фитохемија и систематика биљака

Адреса: Лабораторија за систематику биљака и фитохемију, Институт за ботанику и Ботаничка башта "Јевремовац", Универзитет у Београду - Биолошки факултет, Таковска 43, 11000 Београд

Тел: +381(0)113342114; моб. +381(0)648237927; факс. +381(0)113243603;
Е-mail: pjanackovic@bio.bg.ac.rs
Датум и место рођења:  28. мај 1968.  Лесковац, Србија

  
*Члан Савета Биолошког факултета. Члан Комисије за реформу наставе Биолошког факултета. *Члан издавачког одбора Центра за издавачку делатност и маркетинг Биолошког факултета.
*Члан тима за извођење припремне наставе за упис на Биолошки факултет из области ботанике.
*Помоћник управника Института за Ботанику и Ботаничке баште “Јевремовац“. 
*Чланство у: 1. “Phytochemical Society of Europe”, 2. "Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area - OPTIMA”, 3. “TICA The International Compositae Alliance" и 4. Српско биолошко друштво, 5. Српско хемијско друштво.
*Диплома Базичног и Супервизијског семинара "Активно учење" - Образовни форум. 
*A3 Награда Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије за научна достигнућа у 2002. и 2003. години.
*Стручни консултант часописа National Geographic Srbija из области ботанике.
Образовање и квалификације

Избор у звање   2020.  Универзитет у Београду - Биолошки факултет   Морфологија, фитохемија и систематика биљака 
Докторат             2004.   Универзитет у Београду- Биолошки факултет    Биологија
Магистратура    
1997.   Универзитет у Београду- Биолошки факултет    Биологија
Диплома             1993.   Универзитет у Београду- Биолошки факултет   Биологија
 
Пројекти:
*1.10.2021 - 30.9.2023.  Анатомска, фитохемијска и истраживања биоактивности одабраних таксона рода Artemisia из Србије и Мађарске - фундаментални и применљиви приступ. Билатерална сарадња са Мађарском.
*2011- 2019. Микроморфолошка, фитохемијска и молекуларна истраживања биљака – систематски, еколошки и применљиви аспекти (173029)
*2006-2010.г. бр. 142053 (“Секундарни метаболити самониклих, лековитих биљака: изоловање, карактеризација и биолошка активност”). Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије.  
*2006-2010.г. бр. 143049 (“Фитохемијске, молекуларне и ултрастуктурне карактеристике биљака -фундаментални и апликативни значај”) МНТРС
*2005.g. EU Tempus JEP 40094  Higher Education Reform of Biological Sciences.   
*2002.g. „Uvođenje u kulturu odabranih biljaka cvetnica iz flore Srbije“
*2001-2005.г бр. 1755 (“Природни производи из биљака и морских организама: медицински и еколошки значај”) Министарства науке и  заштите животне средине Републике Србије.
*2001-2005.г бр. 1544 (“Фитохемијска, структурална и хоролошка анализа потенцијално економски значајних биљака и биолошка активности њихових метаболита”) МНЗЖСРС.
*1996–2000.г бр. 03Е08/1 (“Општа и примењена истраживања разноврсности флоре и вегетације”, односно подпројекту “Хемотаксономска, микроморфолошка, анатомска и флористичка истраживања, посебно ендемичних и економски значајних биљака”) МНТРС

Кретање у служби

2020. - Редовни професор
2010. - Ванредни професор
2006. - Доцент
1998. - Асистент
1994. - Асистент приправник


Област истраживања

Систематика биљака (морфологија, анатомија, микроморфологија, фитохемија, хемосистематика, молекуларна систематика). Еволуциона биологија  биљака (филогенија и еволуција биљака).
Историја ботанике, палеоботаника, етноботаника.
Примењена ботаника (фитохемија и биолошка активност секундарних метаболита биљака, лековите биљке, економска ботаника).
Астробиологија и астроботаника.
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11158 Београд 118
Контакти
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2024 Биолошки факултет Универзитет у Београду