СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
fotografija osoblje
Др Вера Путник Николић

ванредни професор
за ужу научну област: Морфологија, систематика и филогенија животиња

Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд

Тел: 0638724810
Е-mail: vera@bio.bg.ac.rs
Кретање у служби

1.      Година избора у звање асистента приправника    1989.
2.      Година избора у звање асистента (укључујући и реизборе) 1995.
3.      Година избора у звање доцента (укључујући и реизборе) 2002. 2007.
4.      Година избора у звање ванредног професора (укључујући и реизборе) 2010.
МАТЕРИЈАЛИ
cv-update.doc
17.01.2014

Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11158 Београд 118
Телефон: 011 2186 635
Факс: 011 2638 500
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2019 Биолошки факултет Универзитет у Београду