СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
Др Ненад Зарић

виши научни сарадник
Адреса: Институт за зоологију, Универзитет у Београду - Биолошки факултет, Студентски трг 16, 11000 Београд, Србија
Е-mail: nenad.zaric@bio.bg.ac.rs
Образовање и квалификације

2017 Доктор Еколошких наука, Универзитет у Београду - Биолошки факултет
2012 Дипломирани Биолог заштите животне средине, Универзитет у Београду - Биолошки факултет
Основну школу и Гимназију завршио у Вршцу

Кретање у служби

2024. изабран у звање виши научни сарадник
2020-2021. постдокторско место, IFA-Tulln, BOKU, Аустрија
2019 постдокторско место, Универзитет у Грацу, Аустрија
2019. изабран у звање научни сарадник
2016. изабран у звање истраживач сарадник
2012. изабран у звање истраживач приправник
Област истраживања

Метаболизам пестицида код медоносне пчеле.
Метаболизам метала, металоида и њихових једињења код медоносне пчеле.
Мониторинг загађења животне средине коришћењем медоносне пчеле као биоиндикатора.

Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11158 Београд 118
Контакти
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2024 Биолошки факултет Универзитет у Београду