СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
КОНТАКТ - СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ
Студентска служба
studentska@bio.bg.ac.rs

Седиште: Студентски трг 16, у згради Хемијског факултета у приземљу (просторија бр. 322)
Поштанска адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд
Телефон: +381 11 2635627
Радно време са студентима: радним даном од 11:00 до 13:00
 
Самостални стручно-технички сарадник (за студије и студентска питања - шеф службе): Милош Трифуновић
(milost@bio.bg.ac.rs), +381 64 8237957

Самостални стручно-технички сарадник (за студије и студентска питања - за докторске студије): мр Зоран Николић
(zornik@bio.bg.ac.rs), +381 64 8237957

Самостални стручно-технички сарадник (за студије и студентска питања): Јована Коцић
(jovana.kocic@bio.bg.ac.rs), +381 11 2635627, +381 65 8237957

_____________________________________________________________________________________

Секретаријат факултета

Седиште: Студентски трг 16, у згради Хемијског факултета у приземљу
Поштанска адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд
Телефон: +381 11 2636163

Секретар факултета: Драган Кљајевић,  дипломирани правник
(sekretar@bio.bg.ac.rs), +381 64 8237955

Референт за правне, кадровске и административне послове: Тамара Обрадовић,  дипломирани правник
(kadrovska@bio.bg.ac.rs), +381 64 8912906

Референт за правне, кадровске и административне послове (за послове стручних органа): Мирославка Ковачевић
(sekretarijat@bio.bg.ac.rs), +381 64 8237952

_____________________________________________________________________________________

Служба за финансије, рачуноводство и јавне набавке

Седиште: Студентски трг 3, у згради Филолошког факултета, II спрат
Поштанска адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд
Телефон: +381 112186635, +381 11 2638500

Руководилац финансијско-рачуноводсвених послова: Жељко Ковачевић
(zeljko.kovacevic@bio.bg.ac.rs), +381 64 8237933

Самостални финансијско-рачуноводсвени сарадник: Наташа Ристић
(natasa.ristic@bio.bg.ac.rs), +381 64 8237928

Финансијско-рачуноводствени аналитичар: Весна Луковић
(vesnal@bio.bg.ac.rs), +381 64 8237939

Стручни сарадник за јавне набавке: Анита Симић
(nabavke@bio.bg.ac.rs), +381 64 8237974

Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове: Зорица Милошевски,  дипл. екон.
(zorica.milosevski@bio.bg.ac.rs), +381 64 8912905

_____________________________________________________________________________________

ЦЕНТАР ЗА ХУМАНУ МОЛЕКУЛАРНУ ГЕНЕТИКУ (Центар за примену и развој ПЦР-а)
http://dnkanaliza.bio.bg.ac.rs
Телефон: +381 64 8237880, +381 11 2639100

ЦЕНТАР ЗА ФОРЕНЗИЧКУ И ПРИМЕЊЕНУ МОЛЕКУЛАРНУ ГЕНЕТИКУ
Телефон: +381 11 2180527

Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11158 Београд 118
Контакти
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2024 Биолошки факултет Универзитет у Београду