СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
КОНТАКТ - СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ
Студентска служба

studentska@bio.bg.ac.rs

Седиште: Студентски трг 16, у згради Хемијског факултета у приземљу (просторија бр. 322)
Поштанска адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд
Телефон: +381 11 2635 627
Радно време: радним даном од 9:00 до 15:00

Самостални стручно-технички сарадник (за студије и студентска питања - шеф службе): Милош Трифуновић
(milost@bio.bg.ac.rs), 064 823 7957

Самостални стручно-технички сарадник (за студије и студентска питања): др Дубравка Шкраба
(dubravka@bio.bg.ac.rs), 011 2635 627

Самостални стручно-технички сарадник (за студије и студентска питања - за докторске студије): мр Зоран Николић
(zornik@bio.bg.ac.rs), 064 823 7957

_________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Секретаријат факултета

Седиште: Студентски трг 16, у згради Хемијског факултета у приземљу
Поштанска адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд
Телефон: +381 11 2636 163

Секретар факултета: Весна Доловић
(vdolovic@bio.bg.ac.rs), 064 823 7955

Референт за правне, кадровске и административне послове (за послове стручних органа): Мирославка Ковачевић
(sekretarijat@bio.bg.ac.rs), 064 823 7952

Референт за правне, кадровске и административне послове: Сања Милић Милановић
(sanjam@bio.bg.ac.rs), 064 823 7967

_________________________________________________________________________________________________
 
Служба за финансије
, рачуноводство и јавне набавке

Седиште: Студентски трг 3, у згради Филолошког факултета, II спрат
Поштанска адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд
Телефон: +381 11 2186-635, +381 11 2638 500

Руководилац финасијско-рачуноводствених послова: Мирела Пржуљ
(mirela.przulj@bio.bg.ac.rs), 064 823 7933

Финансијско-рачуноводсвени аналитичар: Наташа Ристић
(natasa.ristic@bio.bg.ac.rs), 064 823 7928

Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник: Весна Луковић
(vesnal@bio.bg.ac.rs), 064 823 7939

Стручни сарадник за јавне набавке: Анита Симић
(nabavke@bio.bg.ac.rs), 064 823 7974

Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11158 Београд 118
Телефон: 011 2186 635
Факс: 011 2638 500
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2019 Биолошки факултет Универзитет у Београду