СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
КОНТАКТ - СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ
Студентска служба

studentska@bio.bg.ac.rs

Седиште: Студентски трг 16, у згради Хемијског факултета у приземљу (просторија бр. 322)
Поштанска адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд
Телефон: +381 11 2635 627
Радно време са студентима: радним даном од 11:00 до 13:00

Самостални стручно-технички сарадник (за студије и студентска питања - шеф службе): Милош Трифуновић
(milost@bio.bg.ac.rs), 064 823 7957

Самостални стручно-технички сарадник (за студије и студентска питања): др Дубравка Шкраба
(dubravka@bio.bg.ac.rs), 011 2635 627

Самостални стручно-технички сарадник (за студије и студентска питања - за докторске студије): мр Зоран Николић
(zornik@bio.bg.ac.rs), 064 823 7957

Самостални стручно-технички сарадник (за студије и студентска питања): Јована Коцић
(jovana.kocic@bio.bg.ac.rs) 

_________________________________________________________________________________________________
 
Секретаријат факултета

Седиште: Студентски трг 16, у згради Хемијског факултета у приземљу
Поштанска адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд
Телефон: +381 11 2636 163

Секретар факултета: Драган Кљајевић, дипломирани правник
(sekretar@bio.bg.ac.rs), 064 823 7955

Референт за правне, кадровске и административне послове: Тамара Обрадовић, дипломирани правник
(kadrovska@bio.bg.ac.rs), 064 891 2906

Референт за правне, кадровске и административне послове (за послове стручних органа): Мирославка Ковачевић
(sekretarijat@bio.bg.ac.rs), 064 823 7952 

_________________________________________________________________________________________________
 
Служба за финансије
, рачуноводство и јавне набавке

Седиште: Студентски трг 3, у згради Филолошког факултета, II спрат
Поштанска адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд
Телефон: +381 11 2186-635, +381 11 2638 500

Руководилац финасијско-рачуноводствених послова: Мирела Пржуљ
(mirela.przulj@bio.bg.ac.rs), 064 823 7933

Самостални финансијско-рачуноводсвени сарадник: Наташа Ристић
(natasa.ristic@bio.bg.ac.rs), 064 823 7928

Финансијско-рачуноводствени аналитичар: Весна Луковић
(vesnal@bio.bg.ac.rs), 064 823 7939

Стручни сарадник за јавне набавке: Анита Симић
(nabavke@bio.bg.ac.rs), 064 8237974

Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове
Зорица Милошевски, дипл. екон.
(zorica.milosevski@bio.bg.ac.rs) 064 891 2905 

_________________________________________________________________________________________________ 

ЦЕНТАР ЗА ХУМАНУ МОЛЕКУЛАРНУ ГЕНЕТИКУ (Центар за примену и развој ПЦР-а)
http://dnkanaliza.bio.bg.ac.rs
Телефон: 064 8237 880, 011 2639 100

ЦЕНТАР ЗА ФОРЕНЗИЧКУ И ПРИМЕЊЕНУ МОЛЕКУЛАРНУ ГЕНЕТИКУ
Телефон: 011 2180 527 

Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11158 Београд 118
Контакти
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2022 Биолошки факултет Универзитет у Београду