СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
fotografija osoblje
Др Љубиша Ж. Станисављевић

редовни професор
за ужу научну област: Морфологија, систематика и филогенија животиња

Адреса: Студентски трг 16 11000 Беогард

Тел: +381 (11) 2186635 +381 (11) 2638-890
Е-mail: Ljstanis@bio.bg.ac.rs
Рођен 1969, Лесковац, Србија, СФР Југославија
Образовање и квалификације

2000. докторирао на Биолошком факултету Универзитета у Београду, Београд.
1996. магистрирао на Биолошком факултету Универзитета у Београду, Београд.
1994. дипломирао на Биолошком факултету Универзитета у Београду, Београд.
1987. завршио Гимназију у Лесковцу.
1983. завршио основну школу у Вучју.

Кретање у служби

Универзитет у Београду - Биолошки факултет:

Година избора у звање асистента приправника 1995.
Година избора у звање асистента 1997.
Година избора у звање доцента (укључујући и реизборе) 2001. (2006.)
Година избора у звање ванредног професора (укључујући и реизборе) 2009. (2014.)
Година избора у звање редовног професора 2019. (20. фебруар)
Област истраживања

Таксономија, екологија, доместификација, зоогеографија и диверзитет солитарних пчела (Megachilidae: Hymenoptera). Филогенија афидиидних осица (Aphidiidae: Hymenoptera).
МАТЕРИЈАЛИ
EurBee 9 (9th Congress of Apidology)
EurBee 9 (9th Congress of Apidology) University of Belgrade, Belgrade. Serbia 20-22 September, 2022 For deatails, please visit official website: https://eurbee9.bio.bg.ac.rs _____________________________________________________________________________________________________________________________
26.01.2020

Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11158 Београд 118
Контакти
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2024 Биолошки факултет Универзитет у Београду