СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
КОНТАКТ
Универзитет у Београду - Биолошки факултет
Студентски трг 16 11158 Београд 118
ПАК 105104  

Рачун: 840-1814666-61
ПИБ: 100043776
Матични број:  07048599
ЈБКЈС: 02227  

КОНТАКТИ (Студентска служба, Секретаријат факултета, Рачуноводство и јавне набавке)
  https://www.bio.bg.ac.rs/strucna-sluzba

Пројекти: HORIZON 2020
Participant Identification Code - PIC: 996634067
Participant legal name: FACULTY OF BIOLOGY OF THE UNIVERSITY OF BELGRADE
Business name: FBUB  

Пројекти: ERASMUS+
Organisation ID: E10211974
 
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11158 Београд 118
Телефон: 011 2186 635
Факс: 011 2638 500
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2022 Биолошки факултет Универзитет у Београду