СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
fotografija osoblje
Др Душанка Савић-Павићевић

редовни професор
за ужу научну област: Биохемија и молекуларна биологија

Адреса: Центар за хуману молекуларну генетику, Биолошки факултет, Универзитет у Београду Студентски трг 16, п. фах 43, 11000 Београд, Србија

Тел: +381 11 2639 100
Е-mail: duska@bio.bg.ac.rs
Судски вештак за ДНК анализу и форензичку генетику 

http://orcid.org/0000-0002-2079-4077
RESEARCHERID http://www.researcherid.com/rid/R-1255-2016
SCOPUS Author ID: 18435454500

 Текући пројекти
 
- Едитовање серотонинског рецептора 2C и експресија SNORD115 у мишјим моделима под измењеним срединским условима (Билатерални пројекат са Словенијом, 2016-2017). Руководиоци Д. Савић-Павићевић и Т. Браткович
- Анализа промена у структури генома као дијагностички и прогностички параметар хуманих болести (ОИ 173016, 2011-2016, МПНТР, РС). Руководилац С. Ромац
- Networking towards clinical application of antisense-mediated exon skipping (COST Action BM1207, 2013-2017), MC Substitute for Serbia D. Savić-Pavićević
Образовање и квалификације

Биолошки факултет, Универзитет у Београду
2004 – Доктор биолошких наука (Молекуларна биологија, ментор проф. С. Ромац)
2000 – Магистар биолошких наука (Молекуларна биологија, ментор проф. С. Ромац)
1998 – Дипломирани молекуларни биолог и физиолог

2011 – Судски вештак, област Биологија, ужа специјалност ДНК вештачење и форензичка генетика (Министарство правде Републике Србије, Решење 740-05-03494/210-03)
Кретање у служби

Биолошки факултет, Универзитет у Београду
2017-         – Редовни професор
2010-2017 – Ванредни професор
2005-2010 – Доцент
2001-2005 – Асистент
2000-2001 – Асистент приправник
1998-2000 – Стипендиста Министарства за науку и технологију Републике Србије и Црне Горе


2017-          –Руководилац Центра за хуману молекуларну генетику
2016-2017 –в.д. руководилац Центра за хуману молекуларну генетику
2008-2016 – Помоћник руководиоца Центра за хуману молекуларну генетику (Област медицинске дијагностике наследних болести и утврђивања очинства) 

Област истраживања

Моја истраживачка група се бави молекуларном генетиком неуромишићних и психијатријских обољења.

Код најчешћих наследних неуромишићних болести (миотоничне дистрофије, Дишенове мишићне дистрофије и спиналне мишићне атрофије) изучвамо однос генотипа и фенотипа, као и генетичке и епигенетичке факторе који модификују ефекат узрочних мутација. Циљ наших истраживања је побољшање разумевања фенотипске варијабилности наведених моногенских болести.

У области психијатријске генетике изучавамо варијанте у генима за едитовање РНК дезаминацијом аденозина у инозин и у генима серотониског неуротрансмитерског система, као и њихове интеракције са траумама током детињства и акутним стресним догађајима. Циљ наших истраживања је идентификација генетичких фактора ризика и интеракција генетичких и срединских фактора ризика у етиологији психијатријских обољења, са посебним интересом усмереним ка покушају самоубиства.
ЛИНКОВИ
http://www.researcherid.com/rid/R-1255-2016

http://orcid.org/0000-0002-2079-4077

Српска мрежа за неуромишићне болести
http://www.imgge.bg.ac.rs/index.php/yu/component/content/article?layout=edit&id=679

Српско друшто за молекуларну биологију
http://molbios.bio.bg.ac.rs/

http://dnkanaliza.rs/
МАТЕРИЈАЛИ
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд
Телефон: 011 2186 635
Факс: 011 2638 500
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2018 Биолошки факултет Универзитет у Београду