University of Belgrade

Опис предавања

На основним и последипломским студијама предајем курсеве на граници физике и биологије, као нпр. биофизика и биоинформатика.