СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
ЦЕНТАР ЗА ХУМАНУ МОЛЕКУЛАРНУ ГЕНЕТИКУ
Центар за хуману молекуларну генетику основан је 1997. године под називом Центар за примену и развој ПЦР-а. Оснивач и руковилац Центра је проф. др Станка Ромац. Сарадници Центра баве се истраживањима из области молекуларне генетике болести човека: наследне неуролошке и неуромишићне болести, психијатријске болести и карцином простате. За 15 година постојања резултати ових истраживања континуирано се публикују у међународним и домаћим научним часописима. Истовремено, резултати научно-истражвачког рада Центра били су експриментална основа за десетине докторских дисертација, магистарских теза, дипломских и мастер радова. Поред научне и наставне делатности, Центар пружа и комерцијалне услуге из области хумане ДНК идентификације и молекуларне дијагностике наследних болести човека. Пет сарадника овог центра су стални судски вештаци из области анализе ДНК. Ова лабораторија располаже са савременом опремом за анализе молекула ДНК као што су аутоматски секвенатор и апарат за ПЦР у реалном времену. Центар је данас, у научној и стручној јавности, препознат као пионирска ДНК лабораторија у нашој земљи и окружењу. 

Чланови Центра из реда наставника Биолошког факултета су:
1. проф. др Станка Ромац (1954-2015)
2. проф. др Душанка Савић Павићевић
3. проф. др Горан Брајушковић
4. др Јелена Карановић
5. Милош Бркушанин
6. Јован Пешовић
7. Невена Котарац
8. Немања Вучић

Под картицом ''Генетичке анализе'' можете преузети документе ''Генетички тестови ЦХМГ са методологијом'' и ''Генетички тестови ЦХМГ са ценовником''.
 
ЛИНКОВИ
https://dnkanaliza.bio.bg.ac.rs/

Генетички тестови за наследне болести ценовник :
 
https://dnkanalizaa.bio.bg.ac.rs/geneticki-testovi-chmg-cenovnik-2024.pdf
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11158 Београд 118
Контакти
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2024 Биолошки факултет Универзитет у Београду