created by: Timothy Miller
cidm gornja slika
Neka od izdanja
Sva izdanja se prodaju u skriptarnici Fakulteta na adresi Studentsku trg 16 (zgrada Hemijskog fakulteta, hol ispred studentske službe). Radno vreme skriptarnice je radnim danima od 11 do 13 časova.

created by: Denis Mikhutin, image cropped