СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТЕ У БЕОГРАДУ – БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
 
Биолошки факултет на Докторским студијама организује три студијска програма Биологију, Молекуларну биологију и Екологију
_________________________________________________________

ОДБРАНА ДОКТОРСКОГ ПРОЈЕКТА

Одбрана докторског пројекта, четвртак, 22. марта 2019. године у 10:00 у Библиотеци Института за зоологију.

 
_________________________________________________________

УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВУ ТЕМЕ И КОРАКЕ КОЈИ ПРЕТХОДЕ ОДБРАНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Упутство са линковима ка  обрасцима налази се на линку:
  http://tinyurl.com/uputstvo-das-3

РЕДОСЛЕД АКТИВНОСТИ ПРИЛИКОМ СЛАЊА МАТЕРИЈАЛА ЗА ВЕЋЕ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА
ВОДИЧ ЗА ПИСАЊЕ ОДГОВАРАЈУЋИХ ТЕРМИНА У ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ И МАСТЕР РАДОВИМА
ОБЛИК И САДРЖАЈ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Документ преузмите у прилогу.

Са  линка:
  https://tinyurl.com/izjave-das   преузмите:
 - Изјава о ауторству,
 - Изјава о истоветности штампане и електронске верзије докторског рада и
 - Изјава о коришћењу  
СПИСАК РУКОВОДИОЦА МОДУЛА
СПИСАК АКРЕДИТОВАНИХ МЕНТОРА СЕ НАЛАЗИ НА ОДГОВАРАЈУЋОЈ СТРАНИ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА.
ПРИСТУП ЕМАИЛ НАЛОЗИМА ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд
Телефон: 011 2186 635
Факс: 011 2638 500
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2018 Биолошки факултет Универзитет у Београду