СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
fotografija osoblje
Др Милош Бркушанин

научни сарадник
за ужу научну област: Биохемија и молекуларна биологија

Адреса: Студентски трг 16, 11 158 Београд, Србија

Тел: +381 11 2639 100;
Е-mail: milosb@bio.bg.ac.rs
ОРЦИД:  https://orcid.org/0000-0002-4316-9231

  Текући пројекти
 - Едитовање серотонинског рецептора 2Ц и експресија СНОРД115 у мишјим моделима под измењеним срединским условима (Билатерални пројекат са Словенијом, 2016-2017). Руководиоци Д. Савић-Павићевић и Т. Браткович
- Анализа промена у структури генома као дијагностички и прогностички параметар хуманих болести (ОИ 173016, 2011-2018, МПНТР, РС). Руководилац: проф. др Душанка Савић-Павићевић


  Награде и признања
 
 2018 -
ESHG стипендија за учешће на 31. школи Клиничка геномика и НГС у Бертинору (Италија) од 28/04-04/05/2018 године организованој од стране European School of Genetic Medicine (ESGM), European Society of Human Genetics (ЕСХГ) и Centro Residenziale Universitario di Bertinoro (CEUB))
 2018 - National Fellowship ESHG 2018 за учешће на ESHG Conference 2018 у Милану (Италија) од 16/06-19/06/2018 (стипендија додељена од стране Секције за медицинску генетику Друштва генетичара Србије)

 2014 - Награда за најбољи постер презентован на научном скупу Symposium Genomics of Rare DiseasesSerbordisinn & 2014 Golden Helix Symposium одржаном од 30. октобра до 1. новембра 2014. године у Београду (Pešović J. et al. PCR based Southern blot for detection of DM2 expansions)

Образовање и квалификације

2006-2011: дипломске студије на смеру Биологија
2011-2018: докторске студије на смеру Молекуларна биологија еукариота

Кретање у служби

01. април 2012. - истраживач приправник
01. јул 2013. - истраживач сарадник
16. децембар 2019. - научни сарадник
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11158 Београд 118
Контакти
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2022 Биолошки факултет Универзитет у Београду