СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
fotografija osoblje
Др Љубиша Ж. Станисављевић

редовни професор
за ужу научну област: Морфологија, систематика и филогенија животиња

Адреса: Студентски трг 16 11000 Беогард

Тел: +381 648237975
Е-mail: Ljstanis@bio.bg.ac.rs
Рођен 1969, Лесковац, Србија, СФР Југославија
Образовање и квалификације

2000. докторирао на Биолошком факултету Универзитета у Београду, Београд.
1996. магистрирао на Биолошком факултету Универзитета у Београду, Београд.
1994. дипломирао на Биолошком факултету Универзитета у Београду, Београд.
1987. завршио Гимназију у Лесковцу.
1983. завршио основну школу у Вучју.

Кретање у служби

Универзитет у Београду - Биолошки факултет:

Година избора у звање асистента приправника 1995.
Година избора у звање асистента 1997.
Година избора у звање доцента (укључујући и реизборе) 2001. (2006.)
Година избора у звање ванредног професора (укључујући и реизборе) 2009. (2014.)
Година избора у звање редовног професора 2019. (20. фебруар)
Област истраживања

Таксономија, екологија, доместификација, зоогеографија и диверзитет солитарних пчела (Megachilidae: Hymenoptera). Филогенија афидиидних осица (Aphidiidae: Hymenoptera).
ЛИНКОВИ
Ljubiša Stanisavljević

ORCID
https://orcid.org/0000-0002-6229-6535

RESEARCHER ID

http://www.researcherid.com/rid/B-4093-2008

Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202406995
  
LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/ljubiša-stanisavljević-325b931b/

Google Scholar Profile
https://scholar.google.com/citations?user=9XvqgHsAAAAJ
 
Microsoft Academic
https://academic.microsoft.com/#/profile/ljstanis

KUDOS

FORCE11
https://www.force11.org/users/ljubisa-stanisavljevic

LOOP
https://loop.frontiersin.org/people/900869/overview
 
COBISS Кооперативни online библиографски систем и сервиси COBISS
http://vbs.vbs.rs/cobiss/bibliografije/Y20181227205556-03045.html

EurBee 9 (9th Congress of Apidology) University of Belgrade, Belgrade. Serbia
15-17 September, 2020
For deatails, please visit official website: https://eurbee9.bio.bg.ac.rs
МАТЕРИЈАЛИ
EurBee 9 (9th Congress of Apidology)
EurBee 9 (9th Congress of Apidology) University of Belgrade, Belgrade. Serbia 15-17 September, 2020 For deatails, please visit official website: https://eurbee9.bio.bg.ac.rs _____________________________________________________________________________________________________________________________
26.01.2020

Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11158 Београд 118
Телефон: 011 2186 635
Факс: 011 2638 500
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2019 Биолошки факултет Универзитет у Београду