СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
унос: 28.10.2020.
Правилник о ближем уређивању поступка набавке 2020
унос: 17.07.2020.
Д-6-Лабораторијска и медицинска опрема - Обавештење о закљученом уговору
унос: 13.07.2020.
ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019)
унос: 10.07.2020.
Д-6-Лабораторијска и медицинска опрема - Одлука о додели уговора
унос: 10.07.2020.
Д-5/2020-РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА - ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
унос: 06.07.2020.
Д-6-Лабораторијска и медицинска опрема - Одговор на питање бр.1
унос: 03.07.2020.
Д-5/2020-РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА - Одлука о додели уговора
унос: 29.06.2020.
Д-6-Лабораторијска и медицинска опрема - Конкурсна документација
унос: 29.06.2020.
Д-6-Лабораторијска и медицинска опрема - Јавни позив
унос: 18.06.2020.
Д-5/2020-РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА - Одговор на питање бр.2
унос: 04.06.2020.
У-4/2020 - УСЛУГА ШТАМПЕ - Одлука о додели уговора
унос: 04.06.2020.
Д4/2020-НАБАВКА МАТЕРИЈАЛA ЗА ОБРАЗОВАЊЕ - Одлука о додели уговора
унос: 31.05.2020.
Д-5/2020-РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА - Измена бр.1
унос: 31.05.2020.
Д-5/2020-РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА - Одговор на питање
унос: 27.05.2020.
Д-4/2020-РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА - Конкурсна документација
унос: 27.05.2020.
Д-4/2020-РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА - Јавни позив
унос: 22.05.2020.
У-4/2020 - УСЛУГА ШТАМПЕ - Конкурсна документација
унос: 22.05.2020.
У-4/2020 - УСЛУГА ШТАМПЕ - Јавни позив
унос: 20.05.2020.
Д-4/2020-НАБАВКА МАТЕРИЈАЛA ЗА ОБРАЗОВАЊЕ-Конкурсна документација
унос: 20.05.2020.
Д-4/2020-НАБАВКА МАТЕРИЈАЛA ЗА ОБРАЗОВАЊЕ-Јавни позив
унос: 02.04.2020.
IZMENA BR 1 - PLAN JAVNIH NABAVKI 2020. god.
унос: 16.03.2020.
У-3/2020-ТЕРЕНСКА НАСТАВА - Одлука о обустави поступка
унос: 10.03.2020.
У-2/2020-ОДРЖАВАЊЕ ОТВОРЕНОГ ПРОСТОРА БОТАНИЧКЕ БАШТЕ- Обавештење о закљученом уговору
унос: 09.03.2020.
У-2/2020-ОДРЖАВАЊЕ ОТВОРЕНОГ ПРОСТОРА БОТАНИЧКЕ БАШТЕ - Одлука о додели уговора
унос: 06.03.2020.
Д-3/2020 - ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО - Oбавештење о закљученом уговору
унос: 04.03.2020.
У-3/2020-ТЕРЕНСКА НАСТАВА - Конкурсна документација
унос: 04.03.2020.
У-3/2020-ТЕРЕНСКА НАСТАВА - Јавни позив
унос: 24.02.2020.
У-2/2020-ОДРЖАВАЊЕ  ОТВОРЕНОГ ПРОСТОРА БОТАНИЧКЕ БАШТЕ - Конкурсна документација
унос: 24.02.2020.
У-2/2020-ОДРЖАВАЊЕ  ОТВОРЕНОГ ПРОСТОРА БОТАНИЧКЕ БАШТЕ - Јавни позив
унос: 21.02.2020.
Д-3/2020 - ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО - Одлука о додели уговора
унос: 10.02.2020.
Д-3/2020 - ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО - Конкурсна документација
унос: 10.02.2020.
Д-3/2020 - ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО - Јавни позив
унос: 06.02.2020.
Д-2/2020-Материјал за очување животне средине - Обавештење о закљученом уговору
унос: 30.01.2020.
У-1/2020 - Агенцијске услуге - Обавештење о закљученом уговору
унос: 29.01.2020.
Д-2/2020-Материјал за очување животне средине - Одлука о додели уговора
унос: 21.01.2020.
У-1/2020 - Агенцијске услуге - Одлука о додели уговора
унос: 20.01.2020.
Д-1/2020 - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - Одлука о додели уговора
унос: 15.01.2020.
Д-2/2020-Материјал за очување животне средине - Конкурсна документација
унос: 15.01.2020.
Д-2/2020-Материјал за очување животне средине - Јавни позив
унос: 09.01.2020.
У-1/2020 - Агенцијске услуге - Конкурсна документација
унос: 09.01.2020.
У-1/2020 - Агенцијске услуге - Јавни позив
унос: 08.01.2020.
Д-1/2020 - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - Конкурсна документација
унос: 08.01.2020.
Д-1/2020 - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - Јавни позив
унос: 27.12.2019.
Д-14/19-ИНВEРТНИ ЛAБOРAТOРИЈСКИ МИКРOСКOП - Обавештење о закљученом уговору
унос: 27.12.2019.
Д-12 - МАТЕРИЈАЛ ЗА НАУКУ - Обавештење о закљученим уговорима
унос: 25.12.2019.
PLAN JAVNIH NABAVKI 2020
унос: 18.12.2019.
Д-14/19-ИНВEРТНИ ЛAБOРAТOРИЈСКИ МИКРOСКOП - Одлука о додели уговора
унос: 11.12.2019.
Д-13/19 - Медицински и лабораторијски материјал - ИЗМЕНА ЗБОГ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
унос: 09.12.2019.
Д-14/19-ИНВEРТНИ ЛAБOРAТOРИЈСКИ МИКРOСКOП - Конкурсна документација
унос: 09.12.2019.
Д-14/19-ИНВEРТНОГ ЛAБOРAТOРИЈСКИ МИКРOСКOП - Јавни позив
унос: 03.12.2019.
Д-13/19 - Медицински и лабораторијски материјал - Одлука о додели уговора
унос: 19.11.2019.
У-6- Услуге пројектовања и консалтинга - Обавештење о закљученом уговору
унос: 19.11.2019.
Д-12 - МАТЕРИЈАЛ ЗА НАУКУ - Oдлука о додели уговора
унос: 18.11.2019.
У-6- Услуге пројектовања и консалтинга - Одлука о додели уговора
унос: 14.11.2019.
Д-11/2019-КOМOРA СA ВEРТИКAЛНИМ ЛAМИНAРНИМ СТРУJAЊEМ ВAЗДУХA - Обавештење о закљученом уговору
унос: 07.11.2019.
У-6- Услуге пројектовања и консалтинга - Одговор на питање бр.1
унос: 04.11.2019.
У-6- Услуге пројектовања и консалтинга - Конкурсна документација
унос: 04.11.2019.
У-6- Услуге пројектовања и консалтинга - Јавни позив
унос: 04.11.2019.
Пријава за јавну лицитацију 
унос: 04.11.2019.
Poziv za javnu licitaciju 
унос: 01.11.2019.
IZMENA BR.1 - PLAN JN ZA 2019
унос: 30.10.2019.
Д-11/2019-КOМOРE СA ВEРТИКAЛНИМ ЛAМИНAРНИМ СТРУJAЊEМ ВAЗДУХA - Одлука о додели уговора
унос: 30.10.2019.
Д-13/19 - Медицински и лабораторијски материјал - Одговор на питање бр.1
унос: 29.10.2019.
Д-13/19 - Медицински и лабораторијски материјал - Конкурсна документација
унос: 29.10.2019.
Д-13/19 - Медицински и лабораторијски материјал - Јавни позив
унос: 15.10.2019.
Д-12 - МАТЕРИЈАЛ ЗА НАУКУ - Конкурсна документација
унос: 15.10.2019.
Д-12 - МАТЕРИЈАЛ ЗА НАУКУ - Јавни позив
унос: 14.10.2019.
Д-11/2019-КOМOРE СA ВEРТИКAЛНИМ ЛAМИНAРНИМ СТРУJAЊEМ ВAЗДУХA - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
унос: 14.10.2019.
Д-11/2019-КOМOРE СA ВEРТИКAЛНИМ ЛAМИНAРНИМ СТРУJAЊEМ ВAЗДУХA - ЈАВНИ ПОЗИВ
унос: 09.08.2019.
Д-7-Набавка вeртикaлних зaмрзивaча и кoмбинoвaног фрижидeра сa зaмрзивaчeм - Обавештење о закљученом уговору
унос: 09.08.2019.
Д-8-Ситна лaбoрaтoриjска oпрeма - Обавештење о закљученом уговору
унос: 31.07.2019.
Д-10/19-ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО - Oбавештење о закљученом уговору
унос: 23.07.2019.
Д-7-Набавка вeртикaлних зaмрзивaча и кoмбинoвaног фрижидeра сa зaмрзивaчeм - Одлука о додели уговора
унос: 22.07.2019.
Д-8-Ситна лaбoрaтoриjска oпрeма - Одлука о додели уговора
унос: 22.07.2019.
Д-10/19-ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО-Одлука о додели уговора
унос: 16.07.2019.
Д-8-Ситна лaбoрaтoриjска oпрeма - Одговор бр.1
унос: 11.07.2019.
Д-10/19-ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО - Конкурсна документација
унос: 11.07.2019.
Д-10/19-ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО - Јавни позив
унос: 11.07.2019.
Д-8-Ситна лaбoрaтoриjска oпрeма - Конкурсна документација
унос: 11.07.2019.
Д-8-Ситна лaбoрaтoриjска oпрeма - Јавни позив
унос: 10.07.2019.
Д-7-Набавка вeртикaлних зaмрзивaча и кoмбинoвaног фрижидeра сa зaмрзивaчeм - Конкурсна документација
унос: 10.07.2019.
Д-7-Набавка вeртикaлних зaмрзивaча и кoмбинoвaног фрижидeра сa зaмрзивaчeм - Јавни позив
унос: 12.06.2019.
У-5-Текуће поправке и одржавање лaбoрaтoриjскe oпрeмe - Обавештење о закљученом уговору
унос: 10.06.2019.
У-5-Текуће поправке и одржавање лaбoрaтoриjскe oпрeмe - Одлука о додели уговора
унос: 28.05.2019.
У-5-Текуће поправке и одржавање лaбoрaтoриjскe oпрeмe - Конкурсна документација
унос: 28.05.2019.
У-5-Текуће поправке и одржавање лaбoрaтoриjскe oпрeмe - Јавни позив
унос: 14.05.2019.
D-5-НАБАВКА МИКРОБИОЛОШКОГ СИГУРНОСНОГ КАБИНЕТА-Обавештење о закљученом уговору
унос: 13.05.2019.
У-4/2019-услуге штампања публикација, уџбеника, практикума и слично - Обавештење о закљученом уговору
унос: 10.05.2019.
D-6/2019 - Nabavka racunara i racunarske opreme - Obavestenje o zakljucenom ugovoru
унос: 08.05.2019.
D-6/2019 - Nabavka racunara i racunarske opreme - Odluka o dodeli ugovora
унос: 06.05.2019.
D-5-НАБАВКА МИКРОБИОЛОШКОГ СИГУРНОСНОГ КАБИНЕТА - Odluka o dodeli ugovora
унос: 25.04.2019.
D-6/2019 - Nabavka racunara i racunarske opreme - Konkursna dokumentacija
унос: 25.04.2019.
D-6/2019 - Nabavka racunara i racunarske opreme - Javni poziv
унос: 24.04.2019.
У-4/2019-услуге штампања публикација, уџбеника, практикума и слично - Одлука о додели уговора
унос: 22.04.2019.
D-5-НАБАВКА МИКРОБИОЛОШКОГ СИГУРНОСНОГ КАБИНЕТА - Oдговори на питања бр.1
унос: 17.04.2019.
D-5-НАБАВКА МИКРОБИОЛОШКОГ СИГУРНОСНОГ КАБИНЕТА-Конкурсна документација
унос: 17.04.2019.
D-5-НАБАВКА МИКРОБИОЛОШКОГ СИГУРНОСНОГ КАБИНЕТА - Јавни позив
унос: 15.04.2019.
Д-4/2019 - Лабораторијски материјал за образовање-Обавештење о закљученом уговору
унос: 10.04.2019.
У-4/2019-услуге штампања публикација, уџбеника, практикума и слично - Конкурсна документација
унос: 10.04.2019.
У-4/2019-услуге штампања публикација, уџбеника, практикума и слично - Јавни позив
унос: 02.04.2019.
Д-4/2019 - Лабораторијски материјал за образовање - Одлука о додели уговора
унос: 26.03.2019.
Д-4/2019 - Лабораторијски материјал за образовање - Измена јавног позива бр.2
унос: 21.03.2019.
Д-4/2019 - Лабораторијски материјал за образовање - Одговор на питање бр.4
унос: 20.03.2019.
Д-3/2019-Набавка UV/VIS спектрофотометра- Обавештење о закљученом уговору
унос: 20.03.2019.
Д-4/2019 - Лабораторијски материјал за образовање - Одговор на питање бр.3
унос: 18.03.2019.
Д-4/2019 - Лабораторијски материјал за образовање - Измена јавног позива бр. 1
унос: 18.03.2019.
Д-4/2019 - Лабораторијски материјал за образовање- Измена конкурсне документације бр.1
унос: 18.03.2019.
Д-4/2019 - Лабораторијски материјал за образовање-Одговорна питање бр.2
унос: 18.03.2019.
У-2/2019 - ОДРЖАВАЊЕ ОТВОРЕНОГ ПРОСТОРА БОТАНИЧКЕ БАШТЕ- Obavestenje o zakljucenom ugovoru
унос: 18.03.2019.
Д-3/2019-Набавка UV/VIS спектрофотометра - Odlukao dodeli ugovora
унос: 15.03.2019.
Д-4/2019 - Лабораторијски материјал за образовање - Одговори на питања бр. 1
унос: 13.03.2019.
Д-4/2019 - Лабораторијски материјал за образовање - Конкурсна документација
унос: 13.03.2019.
Д-4/2019 - Лабораторијски материјал за образовање - Јавни позив
унос: 13.03.2019.
У-3/2019-извођење теренске наставе за студенте Биолошког факултета у Београду - Обавештење о закљученом уговору
унос: 07.03.2019.
Д-3/2019-Набавка UV/VIS спектрофотометра - Конкурсна документација
унос: 07.03.2019.
Д-3/2019-Набавка UV/VIS спектрофотометра - Јавни позив
унос: 06.03.2019.
У-3/2019-извођење теренске наставе за студенте Биолошког факултета у Београду - Одлука о додели уговора
унос: 06.03.2019.
ОДРЖАВАЊЕ ОТВОРЕНОГ ПРОСТОРА БОТАНИЧКЕ БАШТЕ - Одлука о додели уговора
унос: 25.02.2019.
У-2/2019 - ОДРЖАВАЊЕ ОТВОРЕНОГ ПРОСТОРА БОТАНИЧКЕ БАШТЕ - Одговор на питање бр.1
унос: 25.02.2019.
У-3/2019-Извођење теренске наставе за студенте Биолошког факултета у Београду - Конкурсна документација
унос: 25.02.2019.
У-3/2019-Извођење теренске наставе за студенте Биолошког факултета у Београду-Јавни позив
унос: 19.02.2019.
У-2/2019 - ОДРЖАВАЊЕ  ОТВОРЕНОГ ПРОСТОРА БОТАНИЧКЕ БАШТЕ - Конкурсна документација
унос: 19.02.2019.
У-2/2019 - ОДРЖАВАЊЕ  ОТВОРЕНОГ ПРОСТОРА БОТАНИЧКЕ БАШТЕ - Јавни позив
унос: 01.02.2019.
D-1/2019-NABAVKA ELEKTRICNE ENERGIJE - Obavestenje o zakljucenom ugovoru
унос: 01.02.2019.
D-2/2019-Materijal za zastitu.z.sredine - Obavestenje o zakljucenom ugovoru
унос: 29.01.2019.
D-2/2019-Materijal za zastitu.z.sredine - Odluka o dodeli ugovora
унос: 23.01.2019.
U-1/2019-AGENCIJSKE USLUGE - Obavestenje o zakljucenom ugovoru
унос: 18.01.2019.
D-2/2019-Materijal za zastitu.z.sredine - Konkursna dokumentacija
унос: 18.01.2019.
D-2/2019-Materijal za zastitu.z.sredine - Poziv za dostavljanje ponuda
унос: 16.01.2019.
U-1/2019-AGENCIJSKE USLUGE - Одлука о додели уговора
унос: 15.01.2019.
D-1/2019-NABAVKA ELEKTRICNE ENERGIJE - Odluka o dodeli ugovora
унос: 14.01.2019.
Д-15-НАБАВКА ПРAТEЋE OПРEМE, РEЗEРВНИХ ДEЛOВA И ПOТРOШНOГ МAТEРИJAЛA ЗА СИСТEМ ЗA ДEТEКЦИJУ ПРOТEИНA-Обавештење о закљученом уговору
унос: 09.01.2019.
Д-10-13 - Материјал за науку - Обавештење о закљученим уговорима
унос: 08.01.2019.
D-1/2019-NABAVKA ELEKTRICNE ENERGIJE - Izmena konkursne dokumentacije br. 1
унос: 08.01.2019.
D-1/2019-NABAVKA ELEKTRICNE ENERGIJE - Odgovor na pitanje br.1
унос: 08.01.2019.
D-1/2019-NABAVKA ELEKTRICNE ENERGIJE - NOVI JAVNI POZIV
унос: 08.01.2019.
Д-15-НАБАВКА ПРAТEЋE OПРEМE, РEЗEРВНИХ ДEЛOВA И ПOТРOШНOГ МAТEРИJAЛA ЗА СИСТEМ ЗA ДEТEКЦИJУ ПРOТEИНA - Одлука о додели уговора
унос: 31.12.2018.
U-1/2019-AGENCIJSKE USLUGE-Konkursna dokumentacija
унос: 31.12.2018.
U-1/2019-AGENCIJSKE USLUGE - Poziv
унос: 31.12.2018.
D-1/2019-NABAVKA ELEKTRICNE ENERGIJE - Konkursna dokumentacija
унос: 31.12.2018.
D-1/2019-NABAVKA ELEKTRICNE ENERGIJE - Poziv
унос: 28.12.2018.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ
унос: 30.11.2018.
Д-15-НАБАВКА ПРAТEЋE OПРEМE, РEЗEРВНИХ ДEЛOВA И ПOТРOШНOГ МAТEРИJAЛA ЗА СИСТEМ ЗA ДEТEКЦИJУ ПРOТEИНA - Конкурсна документација
унос: 30.11.2018.
Д-15-НАБАВКА ПРAТEЋE OПРEМE, РEЗEРВНИХ ДEЛOВA И ПOТРOШНOГ МAТEРИJAЛA ЗА СИСТEМ ЗA ДEТEКЦИJУ ПРOТEИНA - Јавни позив
унос: 30.11.2018.
D-14/2018-Половно теренско возило ЏИП/СУВ - Обавештење о закљученом уговору
унос: 22.11.2018.
Д-11-МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - Обавештење о закљученим уговорима
унос: 22.11.2018.
Д-10-13 - Материјал за науку - Одлука о додели уговора
унос: 20.11.2018.
D-14/2018-Половно теренско возило ЏИП/СУВ - Одлука о додели уговора
унос: 19.11.2018.
Д-11-МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - Одлука о додели уговора
унос: 16.11.2018.
Д-12-СИСТEМA ЗA ХУМAНУ ИДEНТИФИКAЦИJУ - Одлука о додели уговора
унос: 09.11.2018.
Д-10-13 - Материјал за науку - Одговор бр. 2
унос: 07.11.2018.
D-14/2018-Половно теренско возило ЏИП/СУВ - ИЗМЕНА КД БР.1
унос: 06.11.2018.
D-14/2018-Половно теренско возило ЏИП/СУВ - Конкурсна документација
унос: 06.11.2018.
D-14/2018-Половно теренско возило ЏИП/СУВ - Позив за достављање понуда
унос: 29.10.2018.
Д-10/ Центрифуга- Обавештење о закљученом уговору
унос: 24.10.2018.
Д-10-13 - Материјал за науку - Одговр бр.1
унос: 24.10.2018.
Д-12-СИСТEМA ЗA ХУМAНУ ИДEНТИФИКAЦИJУ - Одговор бр. 1
унос: 24.10.2018.
Р-01/2018 - Извођење радова на постављању дрвене, мотажно-демонтажне перголе - Обавештење о заакљученом уговору
унос: 22.10.2018.
Д-10/ Центрифуга- Одлука о додели уговора
унос: 19.10.2018.
D-9/2018- НАБАВКА UV/VIS СПЕКТРОФОТОМЕТАР - Обавештење о закљученом уговору
унос: 18.10.2018.
Д-11-МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - Измена КД. бр.1
унос: 18.10.2018.
Д-11-МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ИЗМЕНА ЈАВНОГ ПОЗИВА
унос: 17.10.2018.
D-9/2018- НАБАВКА UV/VIS СПЕКТРОФОТОМЕТАР - Одлука о додели уговора
унос: 17.10.2018.
Д-10-13 - Материјал за науку - Конкурсна документација
унос: 17.10.2018.
Д-10-13 - Материјал за науку - Јавни позив
унос: 16.10.2018.
Р-01/2018 - Извођење радова на постављању дрвене, мотажно-демонтажне перголе - Одлука о додели уговора
Р-01/2018 - Извођење радова на постављању дрвене, мотажно-демонтажне перголе - Нови јавни позив
Р-01/2018 - Извођење радова на постављању дрвене, мотажно-демонтажне перголе  - Измена конкурсне/позива
унос: 11.10.2018.
D-9/2018- НАБАВКА UV/VIS СПЕКТРОФОТОМЕТАР- Одговор на питање бр. 1
унос: 11.10.2018.
Д-12-СИСТEМA ЗA ХУМAНУ ИДEНТИФИКAЦИJУ-Конкурсна документација
унос: 11.10.2018.
Д-12-СИСТEМA ЗA ХУМAНУ ИДEНТИФИКAЦИJУ-Јавни позив
Д-10/ Центрифуга - Конкурсна документација
Д-10/ Центрифуга - Јавни позив
унос: 11.10.2018.
 Д-11/2018-Медицински и лабораторисји материјал - Конкурсна документација
унос: 11.10.2018.
Д-11/2018-Медицински и лабораторисји материјал - Јавни позив
унос: 05.10.2018.
D-9/2018- НАБАВКА UV/VIS СПЕКТРОФОТОМЕТАР - Конкурсна документација 
унос: 05.10.2018.
D-9/2018- НАБАВКА UV/VIS СПЕКТРОФОТОМЕТАР - Јавни позив
унос: 04.10.2018.
ИЗМЕНА ПЛАНА ЈН ЗА 2018 - БР.1
унос: 03.10.2018.
Р-01/2018 - Извођење радова на постављању дрвене, мотажно-демонтажне перголе - Конкурсна документација
унос: 03.10.2018.
Р-01/2018 - Извођење радова на постављању дрвене, мотажно-демонтажне перголе - Јавни позив
унос: 25.09.2018.
D-7/2018 - UV/VIS спектрофотометар - Одлука о измени уговора - раскид уговора
унос: 24.09.2018.
D-8/2018 - МИНИ CO2 ДИГИТАЛНИ ИНКУБАТОР - Обавештење о закљученом  уговору
унос: 28.08.2018.
D-8/2018 - МИНИ CO2 ДИГИТАЛНОГ ИНКУБАТОРА - Одлука о додели уговора
унос: 09.08.2018.
D-8/2018 - МИНИ CO2 ДИГИТАЛНИ ИНКУБАТОР - Одговор на питање бр.1
унос: 07.08.2018.
D-8/2018 - МИНИ CO2 ДИГИТАЛНИ ИНКУБАТОР - Конкурсна документација
унос: 07.08.2018.
D-8/2018 - МИНИ CO2 ДИГИТАЛНОГ ИНКУБАТОРА - јавни позив
унос: 25.07.2018.
D-7/2018 - UV/VIS спектрофотометар- Обавештење о закљученом уговору
унос: 17.07.2018.
D-7/2018 - UV/VIS спектрофотометар - Одлука о додели уговора
унос: 03.07.2018.
D-7/2018 - UV/VIS спектрофотометар - Oдговор на питање бр.1
унос: 27.06.2018.
D-7/2018 - UV/VIS спектрофотометар - Конкурсна документација
унос: 27.06.2018.
D-7/2018 - UV/VIS спектрофотометар - Јавни позив
унос: 16.05.2018.
У-7/2018 - услуге пројектовања и консалтинга - Обавештење о закљученом уговору
унос: 15.05.2018.
У-7/2018 - услуге пројектовања и консалтинга - Одлука о додели уговора
унос: 07.05.2018.
Д-6/2018-Рачунари и рачунарска опреме - Обавештење о закљученом уговору
унос: 07.05.2018.
У-6/2018-УСЛУГА ШТАМПЕ - Обавештење о закљученом уговору
унос: 07.05.2018.
У-5/2018 - Услуге одржавања лабораторијске опреме- Обавештење о закљученом уговору Партија 4 и Партија 5
унос: 04.05.2018.
У-7/УСЛУГЕ ПРОЈЕКТОВАЊА И КОНСАЛТИНГА-Конкурсна документација
унос: 04.05.2018.
У-7/УСЛУГЕ ПРОЈЕКТОВАЊА И КОНСАЛТИНГА - Јавни позив
унос: 23.04.2018.
Д-6/2018-Рачунари и рачунарска опреме - Одлука о додели уговора
унос: 20.04.2018.
У-5/2018 - Услуге одржавања лабораторијске опреме-Обавестење о закљученом уговору ПАРТИЈА 1, ПАРТИЈА 2 и ПАРТИЈА 3
унос: 19.04.2018.
У-6/2018-УСЛУГА ШТАМПЕ - Одлука о додели уговора
унос: 16.04.2018.
У-5/2018 - Услуге одржавања лабораторијске опреме - Одлука о додели уговора
унос: 13.04.2018.
Д - 4/2018 - Материјал за образовање-Обавештење о закљученом уговору-ПАРТИЈА 3
унос: 13.04.2018.
П-2/2018-Систем за контролу и евиденцију - Обавештење о закљученом уговору
унос: 11.04.2018.
У-5/2018 - Услуге одржавања лабораторијске опреме - Обавештење о закљученом уговору
унос: 10.04.2018.
У-6/2018-УСЛУГА ШТАМПЕ-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
унос: 10.04.2018.
У-6/2018-УСЛУГА ШТАМПЕ - ЈАВНИ ПОЗИВ
унос: 05.04.2018.
Д-6-НАБАВКА РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - Конкурсна документација
унос: 05.04.2018.
Д-6-НАБАВКА РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - Позив за достављање понуда
унос: 04.04.2018.
Д - 4/2018 - Материјал за образовање - Партија 6 - Обавештење о закљученом уговору 
унос: 30.03.2018.
Д - 4/2018 - Материјал за образовање - Партија 1, Партија 4 и Партија 5 - Обавештење о закљученом уговору
унос: 28.03.2018.
У-5/2018-Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
унос: 28.03.2018.
У-5/2018-Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме - ЈАВНИ ПОЗИВ
унос: 28.03.2018.
УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА ТЕРЕНСКЕ НАСТАВЕ ЗА СТУДЕНТЕ БИОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА - Обавештење о закљученим уговорима
унос: 22.03.2018.
УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА ТЕРЕНСКЕ НАСТАВЕ ЗА СТУДЕНТЕ БИОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА - Одлука о додели уговора
унос: 22.03.2018.
П-2/2018-Систем за контролу и евиденцију - Одлука о додели уговора
унос: 20.03.2018.
Софтвер за рачуноводство - Обавештење о закљученом уговору
унос: 20.03.2018.
Д-3/2018-Рачунари рачунарска опрема - ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
унос: 19.03.2018.
Д - 4/2018 - Материјал за образовање - Одлука о додели уговора
унос: 14.03.2018.
Д-3/2018-Рачунари рачунарска опрема - Одлука о додели уговора
унос: 14.03.2018.
У-4/2018 - Оржавање теренске наставе - Конкурсна документација
унос: 14.03.2018.
У-4/2018 - Оржавање теренске наставе - Јавни позив
унос: 13.03.2018.
Д-5/2018 - Микроскопи и микроскопске камере - Обавештење о закљученом уговору
унос: 13.03.2018.
П-2/2018-Систем за контролу и евиденцију - Конкурсна документација
унос: 13.03.2018.
П-2/2018-Систем за контролу и евиденцију - Обавештење о покретању преговарачког поступка
унос: 09.03.2018.
Д-5/2018 - Микроскопи и микроскопске камере - Одлука о додели уговора
унос: 08.03.2018.
Д-4/2018 - Материјал за образовање - Одговор на питање бр.2
унос: 08.03.2018.
Софтвер за рачуноводство - Одлука о додели уговора
унос: 06.03.2018.
Д - 4/2018 - Материјал за образовање - Одговор на питање
унос: 06.03.2018.
Д-3/2018-Рачунари рачунарска опрема - Одговор на питање
унос: 05.03.2018.
 У-2- Одржавање отвореног простора Ботаничке баште - Обавештење о закљученом уговору
унос: 01.03.2018.
Д-5/2018 - Микроскопи и микроскопске камере - Конкурсна документација
унос: 01.03.2018.
Д-5/2018 - Микроскопи и микроскопске камере - Јавни позив
унос: 01.03.2018.
Д-4/2018-Материјал за образовање - Конкурсна документација
унос: 01.03.2018.
Д-4/2018-Материјал за образовање - Јавни позив
унос: 27.02.2018.
Д-3/2018-Рачунари и рачунарска опрема - Конкурсна документација
унос: 27.02.2018.
Д-3/2018-Рачунари и рачунарска опрема - Јавни позив
унос: 26.02.2018.
Софтвер за тачуноводство - преговарачки поступак - Конкурсна документација
унос: 26.02.2018.
 Софтвер за тачуноводство - преговарачки поступак - Обавештење о покретању
унос: 23.02.2018.
У - 8/2018 - Одржавање отвореног простора Ботаничке баште - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
унос: 06.02.2018.
У-2/2018-Услуге одржавања отвореног простора Ботаничке баште - ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
унос: 06.02.2018.
У-2/2018-Услуге одржавања отвореног простора Ботаничке баште - ИЗМЕНА ЈАВНОГ ПОЗИВА
унос: 05.02.2018.
У-2/2018-Услуге одржавања отвореног простора Ботаничке баште - Конкурсна документација
унос: 05.02.2018.
У-2/2018-Услуге одржавања отвореног простора Ботаничке баште - Јавни позив
унос: 01.02.2018.
Д-1/2018-Набавка електричне енергије - Обавештење о закљученом уговору
унос: 30.01.2018.
Д-2/2018-Материјал за очување животне средине - Обавештење о закљученом уговору
унос: 23.01.2018.
У-1/2018 - Агенцијске услуге за службена путовања - Обавештење о закљученом уговору
унос: 12.01.2018.
Д-1/2018-Набавка електричне енергије - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
унос: 11.01.2018.
У-1/2018 - Агенцијске услуге за службена путовања - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
унос: 02.01.2018.
У-1/2018 - Агенцијске услуге за службена путовања - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
унос: 02.01.2018.
У-1/2018 - Агенцијске услуге за службена путовања - ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
унос: 02.01.2018.
Д-2/2018-Материјал за очување животне средине - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
унос: 02.01.2018.
Д-2/2018-Материјал за очување животне средине - ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
унос: 02.01.2018.
Д-1/2018-Набавка електричне енергије - КОНКУРСНА ДОКУМЕТАЦИЈА
унос: 02.01.2018.
Д-1/2018-Набавка електричне енергије - ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
унос: 28.12.2017.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. годину
унос: 05.12.2017.
ПАРТИЈА 5 - Обавештење о закљученом уговору Д-7/2017
унос: 01.12.2017.
ПАРТИЈА 1 и ПАРТИЈА 11-Обавештење о закљученом уговору Д-7/2017
унос: 01.12.2017.
ПАРТИЈА 2-Обавештење о закљученом уговору Д-8/2017
унос: 29.11.2017.
ПАРТИЈА 8-Обавештење о закљученом уговору Д-7/2017
унос: 28.11.2017.
ПАРТИЈА 3-Обавештење о закљученом уговору - Д/8 - 2017
унос: 24.11.2017.
ПАРТИЈА 7, ПАРТИЈА 9 - Обавештење о закључењу уговора
унос: 23.11.2017.
ПАРТИЈА 6, ПАРТИЈА 10 - Обавештење о закљученом уговору
унос: 22.11.2017.
ПАРТИЈА 2, ПАРТИЈА 4 - Обавештење о закљученом уговору
унос: 17.11.2017.
ПАРТИЈА 3-Обавештење о закљученом уговору-Д-7/2017
унос: 17.11.2017.
ПАРТИЈА 1-Обавештење о закљученом уговору-Д-8/2017
унос: 16.11.2017.
ПАРТИЈА 4-Обавештење о закљученом уговору-Д-8-2017
унос: 16.11.2017.
ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА-Д-7-2017
унос: 14.11.2017.
OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-ЈН-Д-8-2017
унос: 13.11.2017.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - Д-7-2017
унос: 06.11.2017.
Д-7/2017 - Одговор на питање бр.5
унос: 30.10.2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Д-7/2017
унос: 30.10.2017.
ИЗМЕНА КД - ЈН БРОЈ: Д-7/2017
унос: 30.10.2017.
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.4 - Д-7/2017
унос: 26.10.2017.
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-Д-8/2017 - НАБАВКА МЕДИЦИНСКОГ И ЛАБОРАТОРИСКОГ МАТЕРИЈАЛА
унос: 20.10.2017.
Д-7/2017 - ОДГОВОР НА ПИТАЊА 2 и 3
унос: 19.10.2017.
Д-7/2017 - ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ
унос: 10.10.2017.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - Д-8/2017- набавка медицинскoг и лабораторијскoг материјалa
унос: 10.10.2017.
ЈАВНИ ПОЗИВ - Д-8/2017-набавка медицинскoг и лабораторијскoг материјалa
унос: 06.10.2017.
Конкурсна документација ЈН Д-7/2017 - ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА НАУКУ
унос: 06.10.2017.
Јавни позив за јавну набавку Д-7/2017 - ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА НАУКУ
унос: 18.05.2017.
Обавештење о закљученом уговору - У-6/2017 - Партија 4
унос: 17.05.2017.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - текуће поправке и одржавање микроскопа „NIKON“ 
унос: 16.05.2017.
Обавештење о закљученом уговору - Цeнтрифуга сa хлaђeњeм - Д - 6/2017
унос: 09.05.2017.
Обавештење о закљученом уговору - У-6/2017 - ПАРТИЈА 1
унос: 09.05.2017.
Одлука о додели уговора - Д-6/2017 - Центрифуга са хлађењем
унос: 04.05.2017.
Одлука о обустави - Партија 3 - У-6/2017 - текуће поправке и одржавање лaбoрaтoриjскe oпрeмe
унос: 04.05.2017.
Одлука о додели уговора - Партија 1, Партија 2, Партија 4 - У-6/2017 - текуће поправке и одржавање лaбoрaтoриjскe oпрeмe
унос: 26.04.2017.
Обавештење о закљученом уговору - Услуге саветовања и других услуга из области грађевине  - У - 5/2017
унос: 24.04.2017.
Одлука о додели уговора - услуге саветовања,  као и извођење припремних радњи, израде пројеката, стручног надзора и других консултантских услуга  из области грађевине - У-5/2017
унос: 24.04.2017.
Обавештење о закљученом уговору - набавка дендролошког садног материјала
унос: 21.04.2017.
Конкурсна документација - Текуће поправке и одржавање лaбoрaтoриjскe oпрeмe - У-6/2017
унос: 21.04.2017.
Позив - Текуће поправке и одржавање лaбoрaтoриjскe oпрeмe - У-6/2017
унос: 13.04.2017.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - набавка дендролошког садног материјала - Д-5/2017
унос: 12.04.2017.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - У-5/2017 - УСЛУГЕ САВЕТОВАЊА,   ИЗВОЂЕЊЕ ПРИПРЕМНИХ РАДЊИ И ДРУГИХ УСЛУГА ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНЕ
унос: 12.04.2017.
ПОЗИВ - У-5/2017-УСЛУГЕ САВЕТОВАЊА,   ИЗВОЂЕЊЕ ПРИПРЕМНИХ РАДЊИ И ДРУГИХ УСЛУГА ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНЕ
унос: 11.04.2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-У-4/2017-ПАРТИЈА 1 И ПАРТИЈА 2
унос: 11.04.2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ТЕРЕНСКА НАСТАВА ПАРТИЈА 1 И ПАРТИЈА 2-У-2/2017
унос: 11.04.2017.
ИЗМЕНА БР.2 - ИНТЕРНИ ПЛАН НАБАВКИ 2017
унос: 11.04.2017.
ИЗМЕНА БР. 2 - ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2017
унос: 07.04.2017.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ЦЕНТРИФУГА СА ХЛАЂЕЊЕМ - Д-6/2017
унос: 07.04.2017.
ПОЗИВ - ЦЕНТРИФУГА СА ХЛАЂЕЊЕМ - Д-6/2017
унос: 04.04.2017.
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - АГЕНЦИЈСКЕ УСЛУГЕ ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО  ХОТЕЛСКИ СМЕШТАЈ И АВИО-ПРЕВОЗ - У-3/2017
унос: 03.04.2017.
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА-ПАРТИЈА 3, ПАРТИЈА 4, ПАРТИЈА 5 и ПАРТИЈА 6
унос: 03.04.2017.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 1 и ПАРТИЈА 2 - текуће поправке и одржавање лaбoрaтoриjскe oпрeмe
унос: 03.04.2017.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ИЗВОЂЕЊЕ ТЕРЕНСКЕ НАСТАВЕ
унос: 03.04.2017.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - НАБАВКА ДЕНДРОЛОШКОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА 
унос: 03.04.2017.
ПОЗИВ - НАБАВКА ДЕНДРОЛОШКОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА 
унос: 23.03.2017.
конкурсна документацијА - У - 4/ 2017 - текуће поправке и одржавање лaбoрaтoриjскe oпрeмe
унос: 23.03.2017.
Позив - ЈНМВ У - 4/ 2017 - текуће поправке и одржавање лaбoрaтoриjскe oпрeмe
унос: 22.03.2017.
Конкурсна документација - агенцијске услуге за службена путовања у иностранство – хотелски смештај и авио-превоз за потребе Биолошког факултета
унос: 22.03.2017.
Позив за достављање понуда - агенцијске услуге за службена путовања у иностранство – хотелски смештај и авио-превоз за потребе Биолошког факултета
унос: 20.03.2017.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - УСЛУГЕ –  ИЗВОЂЕЊЕ ТЕРЕНСКЕ НАСТАВЕ ЗА СТУДЕНТЕ БИОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА
унос: 20.03.2017.
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈНМВ - УСЛУГЕ –  ИЗВОЂЕЊА ТЕРЕНСКЕ НАСТАВЕ ЗА СТУДЕНТЕ БИОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА
унос: 24.02.2017.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 13.02.2017.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 03.09.2016.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 27.07.2016.
Обавештење о обустави поступка за партије бр. 9, 10, 13, 15 и 17
унос: 27.07.2016.
Обавештење о закљученим уговорима за партије бр. 5, 7, 8, 16 и 18
унос: 27.07.2016.
Обавештење о закљученим уговорима за партије бр. 1, 3, 4, 6, 11, 12 и 14, за које је поднета само по једна понуда
унос: 21.07.2016.
Одлука о обустави поступка за партије број 9, 10, 13, 15 и 17
унос: 21.07.2016.
Одлука о обустави поступка за партију број 2 - Реагенси за протеинску биохемију
унос: 30.03.2016.
Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 2 - Ревитализација Јапанског врта у Ботаничкој башти "Јевремовац"
унос: 28.03.2016.
Обавештење о обустави поступка за партију бр. 1 - Замена прозора и иурада хидро- и термо- изоалције на крову Центра за хуману молекуларну генетику
унос: 24.03.2016.
Одлука о додели уговора за партију бр. 2 - Ревитализација Јапанског врта у Ботаничкој башти "Јевремовац"
унос: 24.03.2016.
Одлука о обустави поступка за партију бр. 1 - Замена прозора и израда хидро- и термо- изолације на крову Центра за хуману молекуларну генетику
унос: 07.03.2016.
Обавештење о продуђењу рока за достављање понуда
унос: 07.03.2016.
Измена годишњег плана јавних набавки за 2016. годину
унос: 07.03.2016.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 03.03.2016.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 03.03.2016.
Измена и допуна Конкурсне документације
унос: 03.02.2016.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 28.12.2015.
Интерни план набавки (Набавке на које се Закон не примењује)
унос: 28.12.2015.
Годишњи план набавки за 2016. (План јавних набавки)
унос: 03.12.2015.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 03.12.2015.
Измена и допуна Конкурсне документације
унос: 27.11.2015.
Обавештење о закљученом уговору за партије бр. 2 и 3
унос: 27.11.2015.
Обавештење о закљученом уговору за партије бр. 2 и 3
унос: 27.11.2015.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
унос: 27.11.2015.
Измена и допуна Конкурсне документације
унос: 20.11.2015.
Обавештење о обустави поступка за партију бр. 5
унос: 20.11.2015.
Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 4
унос: 20.11.2015.
Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 1
унос: 13.11.2015.
Одлука о обустави поступка за партију бр. 5
унос: 28.10.2015.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 28.10.2015.
Измене и допуне Конкурсне документације
унос: 24.08.2015.
последња измена: 24.12.2015.
Правилник
унос: 19.05.2015.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 23.02.2015.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
унос: 20.02.2015.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 19.02.2015.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
унос: 12.02.2015.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 05.02.2015.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 05.02.2015.
Измена и допуна конкурсне документације
унос: 24.07.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
унос: 11.07.2014.
Обавештење (2) о продужењу рока за достављање понуда
унос: 09.07.2014.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 03.04.2014.
Обавештење (2) о продужењу рока за достављање понуда
унос: 31.03.2014.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Правилник о набавкама
унос: 14.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору
унос: 26.02.2014.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
унос: 26.02.2014.
Допуна Конкурсне документације
унос: 26.07.2013.
Обавештење о закљученим уговорима
унос: 26.07.2013.
Обавештење о закљученим уговорима
унос: 02.07.2013.
Конкурсна документација
унос: 02.07.2013.
Позив за подношење понуда
унос: 21.06.2013.
Питања и одговори
унос: 21.06.2013.
Обавештење о закљученом уговору
унос: 20.06.2013.
Обавештење о закљученом уговору
унос: 06.06.2013.
Обавештење о закљученом Уговору
унос: 27.05.2013.
Питања и одговори везани ѕа конкурсну документацију
унос: 22.05.2013.
Одговори на постављена питања везани за јавну набавку канцеларијског материјала
унос: 22.04.2013.
Позив за подношење понуда
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11158 Београд 118
Контакти
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2024 Биолошки факултет Универзитет у Београду